Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 947871
Aktualizacja: 2019-11-06 07:33:02
Statystyki
STRONA GŁÓWNA
  (553325, 100%)
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  (70121, 12.67%)
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH, WYKAZY
  (56586, 10.23%)
Nieruchomości - przetargi, rokowania, wykazy
  (30787, 5.56%)
Władze i Struktura Urzędu
  (22594, 4.08%)
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I SŁOWNIK SKRÓTÓW
  (17643, 3.19%)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  (17430, 3.15%)
Zarządzenia
  (16980, 3.07%)
oferty bieżące
  (16949, 3.06%)
Burmistrz Miasta i Gminy
  (15622, 2.82%)
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  (15146, 2.74%)
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  (14906, 2.69%)
Karty usług i wnioski do pobrania
  (14786, 2.67%)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  (14745, 2.66%)
RADA MIEJSKA
  (13973, 2.53%)
Uchwały RM
  (13102, 2.37%)
Statut Gminy
  (12934, 2.34%)
BUDŻET I PODATKI
  (12722, 2.3%)
REDAKCJA BIP
  (12668, 2.29%)
STRATEGIE, PROGRAMY, PLANY
  (12064, 2.18%)
Regulamin Organizacyjny Urzędu
  (11408, 2.06%)
URZĄD MIASTA I GMINY
  (11018, 1.99%)
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
  (10894, 1.97%)
WYBORY
  (10723, 1.94%)
Sekretarz Miasta i Gminy
  (10643, 1.92%)
Rejestry i Ewidencje
  (10523, 1.9%)
Sprawozdania z działalności Burmistrza
  (9826, 1.78%)
Skarbnik Miasta i Gminy
  (9335, 1.69%)
Oświadczenia majątkowe radnych RM
  (8845, 1.6%)
Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy
  (8777, 1.59%)
Uchwały Rady Miejskiej
  (8755, 1.58%)
OCHRONA ŚRODOWISKA
  (8384, 1.52%)
Protokoły z sesji RM
  (8178, 1.48%)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
  (8160, 1.47%)
Podatki i opłaty - druki
  (8011, 1.45%)
Audyt i kontrole
  (7822, 1.41%)
Skład RM, pełnione dyżury
  (7531, 1.36%)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  (7504, 1.36%)
oferty rozstrzygnięte
  (7303, 1.32%)
Sołectwa i osiedla
  (7267, 1.31%)
Zadania publiczne
  (7260, 1.31%)
Biblioteka Publiczna
  (7256, 1.31%)
OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA STAROSTY BYDGOSKIEGO, MARSZAŁKA WOJ. KUJ. - POM.
  (7235, 1.31%)
Soleckie Centrum Kultury
  (7089, 1.28%)
MPZP - obowiązujące
  (6925, 1.25%)
Lokalny Program Wspierania Edukacji
  (6897, 1.25%)
Konkursy - ogłoszenia, wykazy, rozstrzygnięcia
  (6805, 1.23%)
Komisje RM, plany pracy, sprawozdania
  (6660, 1.2%)
Skargi i wnioski
  (6573, 1.19%)
Ubiegła kadencja 2006-2010
  (6570, 1.19%)
oferty rozpatrywane
  (6343, 1.15%)
Statystyka ludności
  (6235, 1.13%)
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  (6219, 1.12%)
Oświadczenia majątkowe władz urzędu
  (6153, 1.11%)
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - druki
  (6092, 1.1%)
Stanowiska, apele, postanowienia
  (6054, 1.09%)
OŚWIATA
  (5964, 1.08%)
Strategia Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2006 - 2013
  (5954, 1.08%)
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
  (5947, 1.07%)
Porządek obrad sesji i projekty uchwał
  (5912, 1.07%)
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
  (5819, 1.05%)
Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji stałych RM
  (5766, 1.04%)
PROJEKTY REALIZOWANE I ZREALIZOWANE
  (5718, 1.03%)
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE
  (5698, 1.03%)
Zarządzenia - 2009
  (5695, 1.03%)
GOSPODARKA KOMUNALNA
  (5692, 1.03%)
Podatek od nieruchomości
  (5672, 1.03%)
MPZP - w trakcie opracowania
  (5617, 1.02%)
Przedszkole Publiczne Nr 1
  (5613, 1.01%)
Szkoła Podstawowa Nr 4
  (5598, 1.01%)
Kluby radnych RM
  (5563, 1.01%)
JEDNOSTKI POMOCNICZE
  (5499, 0.99%)
Protokoły Rady Miejskiej
  (5462, 0.99%)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
  (5421, 0.98%)
Zespół Szkół
  (5362, 0.97%)
Kodeks etyczny pracowników
  (5343, 0.97%)
Ośrodek Sportu i Rekreacji
  (5329, 0.96%)
Wybory samorządowe w 2014 roku
  (5319, 0.96%)
Zarządzenia - 2010
  (5274, 0.95%)
Komisje Rady Miejskiej
  (5175, 0.94%)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
  (5073, 0.92%)
Lokalny Program Rewitalizacji
  (4965, 0.9%)
Gospodarka odpadami
  (4952, 0.89%)
Stypendium szkolne 2016/2017
  (4851, 0.88%)
Zakład Gospodarki Komunalnej
  (4606, 0.83%)
Program Ochrony Środowiska i program opieki nad zwierzętami...
  (4523, 0.82%)
HONOROWE WYRÓŻNIENIA
  (4504, 0.81%)
Zarządzenia - 2013
  (4421, 0.8%)
Zarządzenia - 2012
  (4198, 0.76%)
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
  (4191, 0.76%)
POMOC REGIONALNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  (4177, 0.75%)
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina
  (4146, 0.75%)
BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  (4137, 0.75%)
Gimnazjum Publiczne
  (4123, 0.75%)
Policja
  (4123, 0.75%)
Wzory ofert i sprawozdań
  (4071, 0.74%)
Obwieszczenia, informacje Starosty Bydgoskiego
  (4038, 0.73%)
Osiedle Toruńskie
  (3999, 0.72%)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Solec Kujawski...
  (3977, 0.72%)
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
  (3943, 0.71%)
Osiedle Leśne
  (3931, 0.71%)
Sołectwo Otorowo - Makowiska
  (3825, 0.69%)
Sołectwo Chrośna
  (3820, 0.69%)
CZŁONKOSTWO GMINY
  (3803, 0.69%)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  (3714, 0.67%)
KONSULTACJE SPOŁECZNE
  (3713, 0.67%)
Podatek od środków transportowych
  (3680, 0.67%)
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"
  (3643, 0.66%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - obwieszczenia/ informacje
  (3637, 0.66%)
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
  (3603, 0.65%)
Kontrola zarządcza
  (3519, 0.64%)
Zarządzenia - 2014 (kadencja 2010 - 2014)
  (3513, 0.63%)
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej
  (3470, 0.63%)
Roczne sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy....
  (3456, 0.62%)
Sołectwo Kujawska
  (3441, 0.62%)
Wykaz szkół
  (3354, 0.61%)
Azbest
  (3294, 0.6%)
Zarządzenia - 2011
  (3286, 0.59%)
Gospodarka wodna
  (3252, 0.59%)
Sprawozdania z wykonania budżetu
  (3242, 0.59%)
"Telewizja Solec"
  (3232, 0.58%)
Strategia Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+)
  (3217, 0.58%)
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
  (3207, 0.58%)
Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym
  (3197, 0.58%)
Osiedle Robotnicze
  (3177, 0.57%)
Sołectwo Przyłubie
  (3169, 0.57%)
Postępowanie adminitracyjne prowadzone przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego
  (3158, 0.57%)
Budżet Gminy - archiwum
  (3128, 0.57%)
kwestionariusz osobowy
  (3111, 0.56%)
Osiedle Staromiejskie
  (3098, 0.56%)
Informator budżetowy
  (3093, 0.56%)
Podział Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze i obwody głosowania
  (3077, 0.56%)
Wybory przedterminowe na Burmistrza Miasta i Gminy - 4 marca 2012
  (3067, 0.55%)
Podatek rolny
  (3051, 0.55%)
Opłata targowa
  (3041, 0.55%)
Osiedle Rudy
  (3013, 0.54%)
Budżet na 2013 i WPF na lata 2013 - 2024
  (2990, 0.54%)
Informacja z wykonania zadań ujętych w "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2006 - 2013"
  (2977, 0.54%)
Mienie komunalne
  (2908, 0.53%)
Ochrona powietrza
  (2891, 0.52%)
Wykaz ulg, umorzeń, odroczeń płatności
  (2848, 0.51%)
Bezpieczna Gmina
  (2832, 0.51%)
Podatek leśny
  (2809, 0.51%)
Budżet na 2012 i WPF na lata 2012 - 2034
  (2793, 0.5%)
Zarządzanie kryzysowe
  (2791, 0.5%)
Wyniki wyborów na Burmistrza Solca Kujawskiego - 4 marca 2012 roku
  (2780, 0.5%)
Zarządzenia - 2015
  (2769, 0.5%)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  (2753, 0.5%)
od 23 czerwca 2010 r. do 19 października 2010 r.
  (2633, 0.48%)
Lokalny Program Wspierania Edukacji, stypendia naukowe
  (2611, 0.47%)
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  (2581, 0.47%)
od 23 czerwca 2012 r. do 10 października 2012 roku
  (2577, 0.47%)
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
  (2577, 0.47%)
Budowa układu komunikacyjnego...
  (2570, 0.46%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2014
  (2570, 0.46%)
Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"
  (2566, 0.46%)
Karta Dużej Rodziny
  (2548, 0.46%)
od 20 października 2010 r. do 15 marca2011 r.
  (2514, 0.45%)
Zapytania ofertowe
  (2512, 0.45%)
Zwrot podatku akcyzowego
  (2507, 0.45%)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
  (2487, 0.45%)
Sprawozdania merytoryczno - finansowe
  (2479, 0.45%)
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  (2475, 0.45%)
Opieka nad dziećmi do lat 3
  (2473, 0.45%)
Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
  (2452, 0.44%)
Program współpracy
  (2435, 0.44%)
Honorowy Obywatel Solca Kujawskiego
  (2434, 0.44%)
od 16 marca 2012 r. do 22 czerwca 2012 r.
  (2391, 0.43%)
Wydział Utrzymania Miasta
  (2389, 0.43%)
Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  (2381, 0.43%)
2013r.
  (2372, 0.43%)
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
  (2367, 0.43%)
od 11 października 2012 r. do 17 stycznia 2013 r.
  (2346, 0.42%)
Ubiegła kadencja 2010 - 2014
  (2306, 0.42%)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy
  (2292, 0.41%)
Rejestr działalności regulowanej
  (2281, 0.41%)
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
  (2281, 0.41%)
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  (2265, 0.41%)
Uchwała, zgłoszenia
  (2260, 0.41%)
INICJATYWA LOKALNA
  (2216, 0.4%)
Stowarzyszenie "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego"
  (2191, 0.4%)
SOLMED sp. z o.o.
  (2155, 0.39%)
Budżet na 2014 rok i WPF na lata 2014 - 2024
  (2153, 0.39%)
2014r.
  (2138, 0.39%)
Związek Miast Polskich
  (2103, 0.38%)
Medal "Za zasługi dla Solca Kujawskiego"
  (2085, 0.38%)
Związek Miast Nadwiślańskich
  (2051, 0.37%)
"Mapa aktywności" organizacji pozarządowych
  (2046, 0.37%)
plany pracy, sprawozdania z działalności komisji
  (2031, 0.37%)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi...
  (2015, 0.36%)
MPZP terenu położonego w obr. ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski
  (2010, 0.36%)
od 18 stycznia 2013 r. do 15 maja 2013 r.
  (1977, 0.36%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2012
  (1968, 0.36%)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Wisłą, od zac
  (1952, 0.35%)
Publicznie dostępny wykaz danych
  (1945, 0.35%)
Ustalenie spadkobierców
  (1919, 0.35%)
od 23 czerwca 2011 r. do 23 września 2011 r.
  (1881, 0.34%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2013
  (1866, 0.34%)
Rejestr uchwał
  (1851, 0.33%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Powstańców
  (1840, 0.33%)
Budżet Gminy na 2011 rok
  (1840, 0.33%)
Wydział Organizacji
  (1820, 0.33%)
Informacje, zaproszenia
  (1795, 0.32%)
Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  (1776, 0.32%)
Informacja o sytuacji gospodarczej w Gminie
  (1765, 0.32%)
od 10 grudnia 2011 r. do 15 marca 2012 r.
  (1759, 0.32%)
Informacja z wykonania w 2011 roku
  (1754, 0.32%)
INFORMATYK
  (1748, 0.32%)
Zarządzenia 2014 (kadencja 2014 - 2018)
  (1743, 0.32%)
od 16 maja 2013 r. do 18 września 2013 r.
  (1739, 0.31%)
Środowiskowy Dom Samopomocy
  (1734, 0.31%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE (obr. ew. M. Solec Kujawski Nr [0001], ul.Średnia)
  (1730, 0.31%)
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  (1728, 0.31%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Wiejskiej w Solcu Kujawski
  (1726, 0.31%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Tęczowa
  (1721, 0.31%)
procedury naboru
  (1721, 0.31%)
Wydział Gospodarki Mieniem
  (1720, 0.31%)
MPZP - nieaktualne
  (1716, 0.31%)
MPZP terenu położonego w m. Rudy, gmina Solec Kujawski
  (1659, 0.3%)
MPZP dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (rejon ulic: Bukowej, Dębowej, Powstańców i Średni
  (1643, 0.3%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r.
  (1618, 0.29%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Łąkowej w Solcu Kujawskim
  (1600, 0.29%)
od 19 września 2013 r. do 11 grudnia 2013 r.
  (1577, 0.29%)
MPZP terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim
  (1577, 0.29%)
Zarządzenia - 2016
  (1557, 0.28%)
Uchwały
  (1545, 0.28%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Nadbornej w Solcu Kujawskim
  (1543, 0.28%)
Informacja z wykonania w 2012 roku
  (1534, 0.28%)
MPZP - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj.
  (1522, 0.28%)
MPZP - zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń
  (1522, 0.28%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2011
  (1505, 0.27%)
od 12 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 roku
  (1495, 0.27%)
ogłoszenia archiwalne
  (1494, 0.27%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Ogrodowa
  (1491, 0.27%)
Wydział Budżetu i Finansów
  (1487, 0.27%)
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (1479, 0.27%)
Budowa linii SN-15 kV, linii nN-0,4 kV, złącz kabl –pom. i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV (Chrośna, gm. Solec Kuj.)
  (1458, 0.26%)
AKTY CYWILNOPRAWNE
  (1457, 0.26%)
Miejsko - Gminny Program Wspierania Rodziny
  (1450, 0.26%)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  (1440, 0.26%)
Budowa oświetlenia gminnej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 249 i 394 wraz z przyłączem kablowym w Solcu Kujawskim
  (1421, 0.26%)
Wydział Spraw Obywatelskich
  (1417, 0.26%)
Opłata "śmieciowa"
  (1400, 0.25%)
Biuro Promocji
  (1389, 0.25%)
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV (obr. ewid. Wypaleniska, gmina Solec Kujawski)
  (1383, 0.25%)
Wybory do Sejmu i Senatu - 25 października 2015 r.
  (1378, 0.25%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Średnia
  (1372, 0.25%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Zbożowa, Jesienna, Zimowa, Mroźna
  (1358, 0.25%)
od 18 marca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r.
  (1325, 0.24%)
Przebudowa (skablowanie) linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z budową złącza kablowego (Wypaleniska, gmina Solec Kujawski)
  (1318, 0.24%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r.
  (1315, 0.24%)
Budżet na 2015 rok i WPF na lata 2015 - 2024
  (1308, 0.24%)
Umowy
  (1308, 0.24%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym (Otorowo, gm. Solec Kujawski)
  (1300, 0.23%)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim
  (1293, 0.23%)
Wyprawka szkolna
  (1287, 0.23%)
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  (1280, 0.23%)
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  (1264, 0.23%)
Program usuwania azbestu
  (1264, 0.23%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r.
  (1235, 0.22%)
od 19 czerwca 2014 r. do 18 września 2014 r.
  (1226, 0.22%)
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  (1222, 0.22%)
Ogłoszenia Starosty Powiatowego
  (1213, 0.22%)
Aktualne
  (1172, 0.21%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (Solec Kuj., ul.Toruńska)
  (1156, 0.21%)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
  (1151, 0.21%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski
  (1135, 0.21%)
Skład Rady Miejskiej
  (1119, 0.2%)
Budowa elektroenerget. linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi, ul. Targowa, Solec Kujawski
  (1115, 0.2%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (Solec Kuj. ul.Kujawska)
  (1101, 0.2%)
Wyk. stanowiska myjni i dezynfekcji pojazdów, pojemników do przewozu i zbiorników odpadów wraz z uzbrojeniem terenu w obrębie hali segregacji surowców wtórnych oraz myjni a także wyk. kosza zasypowego i boksu na surowce wtórne (dz. nr 302/1 i 302/2)
  (1096, 0.2%)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  (1090, 0.2%)
Archiwum
  (1086, 0.2%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Wiejska)
  (1083, 0.2%)
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Leśna, Solec Kujawski)
  (1080, 0.2%)
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (Solec Kujawski, ul.Piaskowa-Średnia)
  (1080, 0.2%)
Budowa kablowej linii elektroenerget. nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zasilającym działki budownictwa jednorodzinnego (ul. Bydgoska - ks.Piotra Skargi, M.Solec Kujawski)
  (1062, 0.19%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia (ul. Kujawska, Solec Kujawski)
  (1059, 0.19%)
Trasy ścieżek rowerowych
  (1054, 0.19%)
Częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia użyteczności publicznej (dz. nr 715, Solec Kujawski)
  (1047, 0.19%)
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
  (1028, 0.19%)
Budowa linii kablowych nn wraz ze złączami kabl. (ul. Powstańców, Solec Kujawski)
  (1021, 0.18%)
Budowa budynku kont. głównej rozdzielni wraz z przebudową ist. linii kablowej SN 15 kV, część dz. nr 1252/13, M.Solec Kuj.
  (1018, 0.18%)
Protokoły
  (1018, 0.18%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2015
  (1016, 0.18%)
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Nadborna)
  (1014, 0.18%)
Zmiana decyzji nr LICP/05/12 z 11 kwietnia 2012r., WIPP-BPP.6733.4.6.2012
  (1005, 0.18%)
Budowa linii kablowej SN 15 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - ul.Kujawska
  (1000, 0.18%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Ogrodowa, M.Solec Kujawski)
  (1000, 0.18%)
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz zmiana zagospodarowani terenu na działkach numer ewidencyjny 392, 393/5, 395/1, 396/6, 399/1, 400/5, 401/1, 402/1, 405/1, 406/1, 406, 407/1, 437, 445, 488, 700/3, 700/4, 700
  (993, 0.18%)
Skład RM
  (988, 0.18%)
Porozumienia
  (980, 0.18%)
Obwieszczenia Burmistrza MiG
  (957, 0.17%)
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV (dz. nr 676/24, 676/22, 676/18, 676/20, 676/25, 677/3, 678/5, 679/41, 679/42, 856/3, 859/18, 1279/9, 1279/10, ulica Kujawska)
  (946, 0.17%)
Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulic: Bydgoska, 23 Stycznia, Plac Jana Pawła II, Wolności, Toruńska (dz. nr 445, 437, 488, 707, 712)
  (927, 0.17%)
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Lipowej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul.Lipowej i ul.Piłsudskiego na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Lipowej"
  (920, 0.17%)
Budowa sieci gazowej na cele mieszkaniowe w rejonie ulic: Kolorowa - Złota (dz. nr 2419, 2422)
  (915, 0.17%)
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
  (912, 0.16%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1279/9, 1279/10, 859/18, 859/2, 859/3, 859/5, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Kujawska
  (900, 0.16%)
Stanowiska, apele, postanowienia
  (896, 0.16%)
Porządek obrad sesji i projekty uchwał
  (896, 0.16%)
Kluby radnych RM
  (884, 0.16%)
Komisje RM, plany pracy, sprawozdania
  (859, 0.16%)
Zmiana decyzji nr LICP/09/13 z dnia 01 października 2013r., WIPP-BPP.6733.14.4.2013
  (854, 0.15%)
Zawiadomienie Starosty Bydgoskiego z dnia 09 lutego 2015 r., znak: WB.6740.65.2015
  (837, 0.15%)
Sprawozdania z działalności Burmistrza - 2015 rok
  (830, 0.15%)
Wydział Administracji
  (820, 0.15%)
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku mieszkalnym nr ew. 526 na potrzeby SP nr 4 wraz z niezbędną przebudową placówki oświatowej, na terenie dz. oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 375/102 oraz 375/104, obręb ewid. M. Solec Kujawski
  (792, 0.14%)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski - dot. obrębów Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo)
  (791, 0.14%)
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (791, 0.14%)
Budowa słupa SN 15kV w istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z złączami kablowo - pomiarowymi nn 0,4kV
  (782, 0.14%)
Budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu przed Stacją Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych), na działkach o numerze ewidencyjnym: 727/1, 737/23, 737/4, 737/24, 726/8, 727/2, 726/1, obręb ewidencyjny M. Solec Kuj.
  (767, 0.14%)
Budżet na 2016 rok i WPF na lata 2016 - 2020
  (762, 0.14%)
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych (obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski, ul.Łąkowa)
  (758, 0.14%)
2015r.
  (728, 0.13%)
Budowa napowietrzno-kablowego przyłącza SN 15kV wraz ze słupową stacją trafo i liniami kablowymi nn 0,4kV i kontenerowym agregatem prądotwórczym na dz. nr 986 i 990/1, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski
  (676, 0.12%)
Budowa nawierzchni pieszojezdni łączącej ul. Prostą z ul. Błonie
  (664, 0.12%)
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Młyńskiej w Solcu Kujawskim
  (662, 0.12%)
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - oświadczenie
  (640, 0.12%)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2013 r. o wydaniu decyzji
  (598, 0.11%)
Informacja z wykonania w 2014 roku
  (565, 0.1%)
REWITALIZACJA
  (541, 0.1%)
Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni os. Leśnego Miasta Solec Kujawski
  (513, 0.09%)
Budowa gazociągu sr/ w ul. Srebrnej w Solcu Kujawskim
  (459, 0.08%)
Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni osiedla Leśnego Miasta Solec Kujawski
  (449, 0.08%)
Budowa strzelnicy sportowej na działce nr 281/1, obręb ewidecnyjny Przyłubie, gmina Solec Kujawski
  (446, 0.08%)
Budowa SB telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 45417/18540 "Makowiska", na dz. nr 58/1, obręb ewidencyjny Makowiska, gmina Solec Kujawski
  (438, 0.08%)
Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017
  (418, 0.08%)
Zmiana mpzp terenu usług, przemysłu i składów, położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń
  (409, 0.07%)
MPZP dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz - układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski
  (400, 0.07%)
Budowa gazociągu sr/c dn 90 PE, dn 63 PE dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ulicach: Łąkowej, Prostej, Tęczowej, Zbożowej, Snieżnej i Zielonej w m. Solec Kujawski
  (393, 0.07%)
Zmiana mpzp dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulicy Haskiej oraz Kujawskiej
  (372, 0.07%)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski
  (364, 0.07%)
MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo
  (332, 0.06%)
Budowa linii napowietrzno-kablowej SN 15kV ze złączem ZK-SN i demontaż linii napowietrznej SN 15kV na dz. nr ewid. 42, 44/5, 47/4, 47/3, 173 w Makowiskach, gmina Solec Kujawski
  (330, 0.06%)
2016r.
  (316, 0.06%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2016
  (314, 0.06%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie audytów energetycznych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Solec Kujawski
  (213, 0.04%)
LICP o znaczeniu gminnym - budowa gazociągu sredniego cisnienia wraz z przyłączami
  (201, 0.04%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku B UMiG w Solcu Kujawskim
  (183, 0.03%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie audytów energetycznych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Solec Kujawski
  (26, 0%)
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki