Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 918963
Aktualizacja: 2017-10-05 08:17:03
Statystyki
STRONA GŁÓWNA
  (552510, 100%)
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  (70033, 12.68%)
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH, WYKAZY
  (56487, 10.22%)
Nieruchomości - przetargi, rokowania, wykazy
  (30730, 5.56%)
Władze i Struktura Urzędu
  (22436, 4.06%)
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I SŁOWNIK SKRÓTÓW
  (17531, 3.17%)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  (17369, 3.14%)
oferty bieżące
  (16876, 3.05%)
Zarządzenia
  (16857, 3.05%)
Burmistrz Miasta i Gminy
  (15559, 2.82%)
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  (15070, 2.73%)
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  (14809, 2.68%)
Karty usług i wnioski do pobrania
  (14680, 2.66%)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  (14678, 2.66%)
RADA MIEJSKA
  (13860, 2.51%)
Uchwały RM
  (12953, 2.34%)
Statut Gminy
  (12858, 2.33%)
BUDŻET I PODATKI
  (12621, 2.28%)
REDAKCJA BIP
  (12579, 2.28%)
STRATEGIE, PROGRAMY, PLANY
  (11999, 2.17%)
Regulamin Organizacyjny Urzędu
  (11306, 2.05%)
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
  (10849, 1.96%)
URZĄD MIASTA I GMINY
  (10835, 1.96%)
WYBORY
  (10603, 1.92%)
Sekretarz Miasta i Gminy
  (10571, 1.91%)
Rejestry i Ewidencje
  (10445, 1.89%)
Sprawozdania z działalności Burmistrza
  (9750, 1.76%)
Skarbnik Miasta i Gminy
  (9277, 1.68%)
Oświadczenia majątkowe radnych RM
  (8799, 1.59%)
Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy
  (8720, 1.58%)
Uchwały Rady Miejskiej
  (8683, 1.57%)
OCHRONA ŚRODOWISKA
  (8320, 1.51%)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
  (8102, 1.47%)
Protokoły z sesji RM
  (8081, 1.46%)
Podatki i opłaty - druki
  (7947, 1.44%)
Audyt i kontrole
  (7678, 1.39%)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  (7424, 1.34%)
Skład RM, pełnione dyżury
  (7416, 1.34%)
oferty rozstrzygnięte
  (7237, 1.31%)
Biblioteka Publiczna
  (7214, 1.31%)
Sołectwa i osiedla
  (7208, 1.3%)
OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA STAROSTY BYDGOSKIEGO, MARSZAŁKA WOJ. KUJ. - POM.
  (7185, 1.3%)
Zadania publiczne
  (7170, 1.3%)
Soleckie Centrum Kultury
  (7036, 1.27%)
MPZP - obowiązujące
  (6883, 1.25%)
Lokalny Program Wspierania Edukacji
  (6841, 1.24%)
Konkursy - ogłoszenia, wykazy, rozstrzygnięcia
  (6745, 1.22%)
Komisje RM, plany pracy, sprawozdania
  (6588, 1.19%)
Ubiegła kadencja 2006-2010
  (6490, 1.17%)
Skargi i wnioski
  (6487, 1.17%)
oferty rozpatrywane
  (6284, 1.14%)
Statystyka ludności
  (6173, 1.12%)
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  (6161, 1.12%)
Oświadczenia majątkowe władz urzędu
  (6090, 1.1%)
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - druki
  (6023, 1.09%)
Stanowiska, apele, postanowienia
  (5974, 1.08%)
OŚWIATA
  (5918, 1.07%)
Strategia Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2006 - 2013
  (5906, 1.07%)
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
  (5890, 1.07%)
Porządek obrad sesji i projekty uchwał
  (5818, 1.05%)
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
  (5788, 1.05%)
Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji stałych RM
  (5688, 1.03%)
PROJEKTY REALIZOWANE I ZREALIZOWANE
  (5668, 1.03%)
GOSPODARKA KOMUNALNA
  (5646, 1.02%)
Zarządzenia - 2009
  (5637, 1.02%)
Podatek od nieruchomości
  (5632, 1.02%)
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE
  (5612, 1.02%)
MPZP - w trakcie opracowania
  (5582, 1.01%)
Przedszkole Publiczne Nr 1
  (5558, 1.01%)
Szkoła Podstawowa Nr 4
  (5556, 1.01%)
Kluby radnych RM
  (5474, 0.99%)
JEDNOSTKI POMOCNICZE
  (5423, 0.98%)
Protokoły Rady Miejskiej
  (5414, 0.98%)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
  (5356, 0.97%)
Zespół Szkół
  (5312, 0.96%)
Wybory samorządowe w 2014 roku
  (5266, 0.95%)
Ośrodek Sportu i Rekreacji
  (5261, 0.95%)
Kodeks etyczny pracowników
  (5242, 0.95%)
Zarządzenia - 2010
  (5199, 0.94%)
Komisje Rady Miejskiej
  (5124, 0.93%)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
  (5017, 0.91%)
Lokalny Program Rewitalizacji
  (4907, 0.89%)
Gospodarka odpadami
  (4884, 0.88%)
Stypendium szkolne 2016/2017
  (4818, 0.87%)
Zakład Gospodarki Komunalnej
  (4557, 0.82%)
Program Ochrony Środowiska i program opieki nad zwierzętami...
  (4475, 0.81%)
HONOROWE WYRÓŻNIENIA
  (4434, 0.8%)
Zarządzenia - 2013
  (4341, 0.79%)
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
  (4131, 0.75%)
POMOC REGIONALNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  (4129, 0.75%)
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina
  (4102, 0.74%)
BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  (4091, 0.74%)
Zarządzenia - 2012
  (4073, 0.74%)
Policja
  (4073, 0.74%)
Gimnazjum Publiczne
  (4069, 0.74%)
Wzory ofert i sprawozdań
  (4005, 0.72%)
Obwieszczenia, informacje Starosty Bydgoskiego
  (4001, 0.72%)
Osiedle Toruńskie
  (3967, 0.72%)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Solec Kujawski...
  (3940, 0.71%)
Osiedle Leśne
  (3901, 0.71%)
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
  (3890, 0.7%)
Sołectwo Otorowo - Makowiska
  (3799, 0.69%)
Sołectwo Chrośna
  (3792, 0.69%)
CZŁONKOSTWO GMINY
  (3737, 0.68%)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  (3667, 0.66%)
KONSULTACJE SPOŁECZNE
  (3648, 0.66%)
Podatek od środków transportowych
  (3647, 0.66%)
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"
  (3591, 0.65%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - obwieszczenia/ informacje
  (3590, 0.65%)
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
  (3557, 0.64%)
Zarządzenia - 2014 (kadencja 2010 - 2014)
  (3454, 0.63%)
Kontrola zarządcza
  (3445, 0.62%)
Sołectwo Kujawska
  (3413, 0.62%)
Roczne sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy....
  (3411, 0.62%)
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej
  (3384, 0.61%)
Wykaz szkół
  (3316, 0.6%)
Azbest
  (3237, 0.59%)
Zarządzenia - 2011
  (3219, 0.58%)
Gospodarka wodna
  (3196, 0.58%)
"Telewizja Solec"
  (3194, 0.58%)
Sprawozdania z wykonania budżetu
  (3167, 0.57%)
Strategia Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+)
  (3162, 0.57%)
Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym
  (3158, 0.57%)
Osiedle Robotnicze
  (3151, 0.57%)
Sołectwo Przyłubie
  (3142, 0.57%)
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
  (3129, 0.57%)
Postępowanie adminitracyjne prowadzone przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego
  (3097, 0.56%)
Budżet Gminy - archiwum
  (3077, 0.56%)
Osiedle Staromiejskie
  (3069, 0.56%)
kwestionariusz osobowy
  (3056, 0.55%)
Informator budżetowy
  (3048, 0.55%)
Podatek rolny
  (3015, 0.55%)
Podział Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze i obwody głosowania
  (3014, 0.55%)
Wybory przedterminowe na Burmistrza Miasta i Gminy - 4 marca 2012
  (3008, 0.54%)
Opłata targowa
  (3001, 0.54%)
Osiedle Rudy
  (2977, 0.54%)
Budżet na 2013 i WPF na lata 2013 - 2024
  (2953, 0.53%)
Informacja z wykonania zadań ujętych w "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2006 - 2013"
  (2949, 0.53%)
Mienie komunalne
  (2864, 0.52%)
Ochrona powietrza
  (2837, 0.51%)
Wykaz ulg, umorzeń, odroczeń płatności
  (2807, 0.51%)
Bezpieczna Gmina
  (2785, 0.5%)
Podatek leśny
  (2766, 0.5%)
Budżet na 2012 i WPF na lata 2012 - 2034
  (2755, 0.5%)
Zarządzanie kryzysowe
  (2739, 0.5%)
Wyniki wyborów na Burmistrza Solca Kujawskiego - 4 marca 2012 roku
  (2731, 0.49%)
Zarządzenia - 2015
  (2714, 0.49%)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  (2690, 0.49%)
od 23 czerwca 2010 r. do 19 października 2010 r.
  (2602, 0.47%)
Lokalny Program Wspierania Edukacji, stypendia naukowe
  (2581, 0.47%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2014
  (2550, 0.46%)
od 23 czerwca 2012 r. do 10 października 2012 roku
  (2537, 0.46%)
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  (2534, 0.46%)
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
  (2529, 0.46%)
Budowa układu komunikacyjnego...
  (2526, 0.46%)
Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"
  (2514, 0.46%)
od 20 października 2010 r. do 15 marca2011 r.
  (2470, 0.45%)
Zapytania ofertowe
  (2465, 0.45%)
Karta Dużej Rodziny
  (2464, 0.45%)
Zwrot podatku akcyzowego
  (2460, 0.45%)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
  (2431, 0.44%)
Opieka nad dziećmi do lat 3
  (2430, 0.44%)
Sprawozdania merytoryczno - finansowe
  (2425, 0.44%)
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  (2415, 0.44%)
Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
  (2397, 0.43%)
Program współpracy
  (2377, 0.43%)
Honorowy Obywatel Solca Kujawskiego
  (2371, 0.43%)
od 16 marca 2012 r. do 22 czerwca 2012 r.
  (2359, 0.43%)
Wydział Utrzymania Miasta
  (2357, 0.43%)
2013r.
  (2342, 0.42%)
Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  (2339, 0.42%)
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
  (2314, 0.42%)
od 11 października 2012 r. do 17 stycznia 2013 r.
  (2291, 0.41%)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy
  (2279, 0.41%)
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
  (2232, 0.4%)
Rejestr działalności regulowanej
  (2228, 0.4%)
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  (2225, 0.4%)
Uchwała, zgłoszenia
  (2216, 0.4%)
Ubiegła kadencja 2010 - 2014
  (2207, 0.4%)
INICJATYWA LOKALNA
  (2159, 0.39%)
Stowarzyszenie "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego"
  (2136, 0.39%)
SOLMED sp. z o.o.
  (2114, 0.38%)
Budżet na 2014 rok i WPF na lata 2014 - 2024
  (2112, 0.38%)
2014r.
  (2110, 0.38%)
Związek Miast Polskich
  (2041, 0.37%)
Medal "Za zasługi dla Solca Kujawskiego"
  (2033, 0.37%)
Związek Miast Nadwiślańskich
  (2005, 0.36%)
"Mapa aktywności" organizacji pozarządowych
  (1998, 0.36%)
MPZP terenu położonego w obr. ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski
  (1986, 0.36%)
plany pracy, sprawozdania z działalności komisji
  (1978, 0.36%)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi...
  (1956, 0.35%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2012
  (1948, 0.35%)
od 18 stycznia 2013 r. do 15 maja 2013 r.
  (1935, 0.35%)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Wisłą, od zac
  (1932, 0.35%)
Ustalenie spadkobierców
  (1893, 0.34%)
Publicznie dostępny wykaz danych
  (1891, 0.34%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2013
  (1845, 0.33%)
od 23 czerwca 2011 r. do 23 września 2011 r.
  (1840, 0.33%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Powstańców
  (1819, 0.33%)
Budżet Gminy na 2011 rok
  (1808, 0.33%)
Wydział Organizacji
  (1785, 0.32%)
Informacje, zaproszenia
  (1741, 0.32%)
Rejestr uchwał
  (1734, 0.31%)
Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  (1730, 0.31%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE (obr. ew. M. Solec Kujawski Nr [0001], ul.Średnia)
  (1730, 0.31%)
od 10 grudnia 2011 r. do 15 marca 2012 r.
  (1724, 0.31%)
Informacja z wykonania w 2011 roku
  (1724, 0.31%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Tęczowa
  (1721, 0.31%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Wiejskiej w Solcu Kujawski
  (1702, 0.31%)
Wydział Gospodarki Mieniem
  (1695, 0.31%)
MPZP - nieaktualne
  (1694, 0.31%)
od 16 maja 2013 r. do 18 września 2013 r.
  (1693, 0.31%)
Środowiskowy Dom Samopomocy
  (1691, 0.31%)
INFORMATYK
  (1685, 0.3%)
Informacja o sytuacji gospodarczej w Gminie
  (1682, 0.3%)
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  (1679, 0.3%)
Zarządzenia 2014 (kadencja 2014 - 2018)
  (1675, 0.3%)
procedury naboru
  (1650, 0.3%)
MPZP terenu położonego w m. Rudy, gmina Solec Kujawski
  (1638, 0.3%)
MPZP dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (rejon ulic: Bukowej, Dębowej, Powstańców i Średni
  (1614, 0.29%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r.
  (1595, 0.29%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Łąkowej w Solcu Kujawskim
  (1581, 0.29%)
archiwum oświadczeń majątkowych
  (1568, 0.28%)
MPZP terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim
  (1558, 0.28%)
od 19 września 2013 r. do 11 grudnia 2013 r.
  (1531, 0.28%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Nadbornej w Solcu Kujawskim
  (1518, 0.27%)
Zarządzenia - 2016
  (1513, 0.27%)
Informacja z wykonania w 2012 roku
  (1506, 0.27%)
MPZP - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj.
  (1504, 0.27%)
MPZP - zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń
  (1503, 0.27%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Ogrodowa
  (1491, 0.27%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2011
  (1480, 0.27%)
Uchwały
  (1468, 0.27%)
Wydział Budżetu i Finansów
  (1460, 0.26%)
Budowa linii SN-15 kV, linii nN-0,4 kV, złącz kabl –pom. i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV (Chrośna, gm. Solec Kuj.)
  (1458, 0.26%)
od 12 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 roku
  (1450, 0.26%)
Budowa oświetlenia gminnej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 249 i 394 wraz z przyłączem kablowym w Solcu Kujawskim
  (1421, 0.26%)
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (1419, 0.26%)
ogłoszenia archiwalne
  (1393, 0.25%)
Miejsko - Gminny Program Wspierania Rodziny
  (1393, 0.25%)
AKTY CYWILNOPRAWNE
  (1392, 0.25%)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  (1385, 0.25%)
Wydział Spraw Obywatelskich
  (1384, 0.25%)
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV (obr. ewid. Wypaleniska, gmina Solec Kujawski)
  (1383, 0.25%)
Opłata "śmieciowa"
  (1374, 0.25%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Średnia
  (1372, 0.25%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Zbożowa, Jesienna, Zimowa, Mroźna
  (1358, 0.25%)
Biuro Promocji
  (1354, 0.25%)
Przebudowa (skablowanie) linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z budową złącza kablowego (Wypaleniska, gmina Solec Kujawski)
  (1318, 0.24%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym (Otorowo, gm. Solec Kujawski)
  (1300, 0.24%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r.
  (1293, 0.23%)
Wybory do Sejmu i Senatu - 25 października 2015 r.
  (1288, 0.23%)
od 18 marca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r.
  (1284, 0.23%)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim
  (1282, 0.23%)
Budżet na 2015 rok i WPF na lata 2015 - 2024
  (1271, 0.23%)
Wyprawka szkolna
  (1254, 0.23%)
Umowy
  (1241, 0.22%)
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  (1220, 0.22%)
Program usuwania azbestu
  (1220, 0.22%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r.
  (1219, 0.22%)
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  (1202, 0.22%)
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  (1201, 0.22%)
Ogłoszenia Starosty Powiatowego
  (1182, 0.21%)
od 19 czerwca 2014 r. do 18 września 2014 r.
  (1175, 0.21%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (Solec Kuj., ul.Toruńska)
  (1156, 0.21%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski
  (1135, 0.21%)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
  (1131, 0.2%)
Aktualne
  (1126, 0.2%)
Budowa elektroenerget. linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi, ul. Targowa, Solec Kujawski
  (1115, 0.2%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (Solec Kuj. ul.Kujawska)
  (1101, 0.2%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Wiejska)
  (1083, 0.2%)
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Leśna, Solec Kujawski)
  (1080, 0.2%)
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (Solec Kujawski, ul.Piaskowa-Średnia)
  (1080, 0.2%)
Wyk. stanowiska myjni i dezynfekcji pojazdów, pojemników do przewozu i zbiorników odpadów wraz z uzbrojeniem terenu w obrębie hali segregacji surowców wtórnych oraz myjni a także wyk. kosza zasypowego i boksu na surowce wtórne (dz. nr 302/1 i 302/2)
  (1073, 0.19%)
Skład Rady Miejskiej
  (1054, 0.19%)
Budowa kablowej linii elektroenerget. nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zasilającym działki budownictwa jednorodzinnego (ul. Bydgoska - ks.Piotra Skargi, M.Solec Kujawski)
  (1047, 0.19%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia (ul. Kujawska, Solec Kujawski)
  (1041, 0.19%)
Archiwum
  (1041, 0.19%)
Częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia użyteczności publicznej (dz. nr 715, Solec Kujawski)
  (1032, 0.19%)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  (1028, 0.19%)
Budowa linii kablowych nn wraz ze złączami kabl. (ul. Powstańców, Solec Kujawski)
  (1021, 0.18%)
Budowa budynku kont. głównej rozdzielni wraz z przebudową ist. linii kablowej SN 15 kV, część dz. nr 1252/13, M.Solec Kuj.
  (1018, 0.18%)
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Nadborna)
  (1014, 0.18%)
Zmiana decyzji nr LICP/05/12 z 11 kwietnia 2012r., WIPP-BPP.6733.4.6.2012
  (1005, 0.18%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2015
  (1000, 0.18%)
Budowa linii kablowej SN 15 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - ul.Kujawska
  (1000, 0.18%)
Trasy ścieżek rowerowych
  (996, 0.18%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Ogrodowa, M.Solec Kujawski)
  (980, 0.18%)
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz zmiana zagospodarowani terenu na działkach numer ewidencyjny 392, 393/5, 395/1, 396/6, 399/1, 400/5, 401/1, 402/1, 405/1, 406/1, 406, 407/1, 437, 445, 488, 700/3, 700/4, 700
  (973, 0.18%)
Protokoły
  (961, 0.17%)
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
  (954, 0.17%)
Porozumienia
  (928, 0.17%)
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV (dz. nr 676/24, 676/22, 676/18, 676/20, 676/25, 677/3, 678/5, 679/41, 679/42, 856/3, 859/18, 1279/9, 1279/10, ulica Kujawska)
  (927, 0.17%)
Skład RM
  (919, 0.17%)
Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulic: Bydgoska, 23 Stycznia, Plac Jana Pawła II, Wolności, Toruńska (dz. nr 445, 437, 488, 707, 712)
  (916, 0.17%)
Obwieszczenia Burmistrza MiG
  (908, 0.16%)
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Lipowej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul.Lipowej i ul.Piłsudskiego na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Lipowej"
  (903, 0.16%)
Budowa sieci gazowej na cele mieszkaniowe w rejonie ulic: Kolorowa - Złota (dz. nr 2419, 2422)
  (895, 0.16%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1279/9, 1279/10, 859/18, 859/2, 859/3, 859/5, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Kujawska
  (887, 0.16%)
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
  (868, 0.16%)
Porządek obrad sesji i projekty uchwał
  (841, 0.15%)
Stanowiska, apele, postanowienia
  (833, 0.15%)
Zmiana decyzji nr LICP/09/13 z dnia 01 października 2013r., WIPP-BPP.6733.14.4.2013
  (832, 0.15%)
Kluby radnych RM
  (817, 0.15%)
Sprawozdania z działalności Burmistrza - 2015 rok
  (800, 0.14%)
Zawiadomienie Starosty Bydgoskiego z dnia 09 lutego 2015 r., znak: WB.6740.65.2015
  (795, 0.14%)
Komisje RM, plany pracy, sprawozdania
  (793, 0.14%)
Wydział Administracji
  (782, 0.14%)
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku mieszkalnym nr ew. 526 na potrzeby SP nr 4 wraz z niezbędną przebudową placówki oświatowej, na terenie dz. oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 375/102 oraz 375/104, obręb ewid. M. Solec Kujawski
  (774, 0.14%)
Budowa słupa SN 15kV w istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z złączami kablowo - pomiarowymi nn 0,4kV
  (760, 0.14%)
Budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu przed Stacją Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych), na działkach o numerze ewidencyjnym: 727/1, 737/23, 737/4, 737/24, 726/8, 727/2, 726/1, obręb ewidencyjny M. Solec Kuj.
  (748, 0.14%)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski - dot. obrębów Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo)
  (741, 0.13%)
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych (obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski, ul.Łąkowa)
  (736, 0.13%)
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (732, 0.13%)
Budżet na 2016 rok i WPF na lata 2016 - 2020
  (714, 0.13%)
2015r.
  (703, 0.13%)
Budowa napowietrzno-kablowego przyłącza SN 15kV wraz ze słupową stacją trafo i liniami kablowymi nn 0,4kV i kontenerowym agregatem prądotwórczym na dz. nr 986 i 990/1, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski
  (661, 0.12%)
Budowa nawierzchni pieszojezdni łączącej ul. Prostą z ul. Błonie
  (648, 0.12%)
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Młyńskiej w Solcu Kujawskim
  (643, 0.12%)
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - oświadczenie
  (618, 0.11%)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2013 r. o wydaniu decyzji
  (584, 0.11%)
Informacja z wykonania w 2014 roku
  (535, 0.1%)
Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni os. Leśnego Miasta Solec Kujawski
  (498, 0.09%)
REWITALIZACJA
  (482, 0.09%)
Budowa gazociągu sr/ w ul. Srebrnej w Solcu Kujawskim
  (441, 0.08%)
Budowa strzelnicy sportowej na działce nr 281/1, obręb ewidecnyjny Przyłubie, gmina Solec Kujawski
  (430, 0.08%)
Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni osiedla Leśnego Miasta Solec Kujawski
  (424, 0.08%)
Budowa SB telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 45417/18540 "Makowiska", na dz. nr 58/1, obręb ewidencyjny Makowiska, gmina Solec Kujawski
  (421, 0.08%)
Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017
  (387, 0.07%)
Zmiana mpzp terenu usług, przemysłu i składów, położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń
  (383, 0.07%)
MPZP dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz - układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski
  (380, 0.07%)
Budowa gazociągu sr/c dn 90 PE, dn 63 PE dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ulicach: Łąkowej, Prostej, Tęczowej, Zbożowej, Snieżnej i Zielonej w m. Solec Kujawski
  (375, 0.07%)
Zmiana mpzp dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulicy Haskiej oraz Kujawskiej
  (354, 0.06%)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski
  (323, 0.06%)
MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo
  (313, 0.06%)
Budowa linii napowietrzno-kablowej SN 15kV ze złączem ZK-SN i demontaż linii napowietrznej SN 15kV na dz. nr ewid. 42, 44/5, 47/4, 47/3, 173 w Makowiskach, gmina Solec Kujawski
  (308, 0.06%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2016
  (295, 0.05%)
2016r.
  (291, 0.05%)
LICP o znaczeniu gminnym - budowa gazociągu sredniego cisnienia wraz z przyłączami
  (186, 0.03%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie audytów energetycznych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Solec Kujawski
  (185, 0.03%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku B UMiG w Solcu Kujawskim
  (158, 0.03%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie audytów energetycznych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Solec Kujawski
  (26, 0%)
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki