Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 930978
Aktualizacja: 2017-10-05 08:17:03
Statystyki
STRONA GŁÓWNA
  (552772, 100%)
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  (70061, 12.67%)
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH, WYKAZY
  (56529, 10.23%)
Nieruchomości - przetargi, rokowania, wykazy
  (30756, 5.56%)
Władze i Struktura Urzędu
  (22493, 4.07%)
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I SŁOWNIK SKRÓTÓW
  (17567, 3.18%)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  (17393, 3.15%)
oferty bieżące
  (16900, 3.06%)
Zarządzenia
  (16893, 3.06%)
Burmistrz Miasta i Gminy
  (15583, 2.82%)
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  (15093, 2.73%)
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  (14838, 2.68%)
Karty usług i wnioski do pobrania
  (14712, 2.66%)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  (14698, 2.66%)
RADA MIEJSKA
  (13899, 2.51%)
Uchwały RM
  (12996, 2.35%)
Statut Gminy
  (12885, 2.33%)
BUDŻET I PODATKI
  (12658, 2.29%)
REDAKCJA BIP
  (12608, 2.28%)
STRATEGIE, PROGRAMY, PLANY
  (12019, 2.17%)
Regulamin Organizacyjny Urzędu
  (11341, 2.05%)
URZĄD MIASTA I GMINY
  (10901, 1.97%)
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
  (10860, 1.96%)
WYBORY
  (10636, 1.92%)
Sekretarz Miasta i Gminy
  (10599, 1.92%)
Rejestry i Ewidencje
  (10466, 1.89%)
Sprawozdania z działalności Burmistrza
  (9775, 1.77%)
Skarbnik Miasta i Gminy
  (9290, 1.68%)
Oświadczenia majątkowe radnych RM
  (8813, 1.59%)
Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy
  (8736, 1.58%)
Uchwały Rady Miejskiej
  (8702, 1.57%)
OCHRONA ŚRODOWISKA
  (8341, 1.51%)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
  (8122, 1.47%)
Protokoły z sesji RM
  (8113, 1.47%)
Podatki i opłaty - druki
  (7975, 1.44%)
Audyt i kontrole
  (7732, 1.4%)
Skład RM, pełnione dyżury
  (7461, 1.35%)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  (7451, 1.35%)
oferty rozstrzygnięte
  (7259, 1.31%)
Biblioteka Publiczna
  (7230, 1.31%)
Sołectwa i osiedla
  (7220, 1.31%)
OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA STAROSTY BYDGOSKIEGO, MARSZAŁKA WOJ. KUJ. - POM.
  (7204, 1.3%)
Zadania publiczne
  (7201, 1.3%)
Soleckie Centrum Kultury
  (7049, 1.28%)
MPZP - obowiązujące
  (6904, 1.25%)
Lokalny Program Wspierania Edukacji
  (6855, 1.24%)
Konkursy - ogłoszenia, wykazy, rozstrzygnięcia
  (6767, 1.22%)
Komisje RM, plany pracy, sprawozdania
  (6614, 1.2%)
Skargi i wnioski
  (6515, 1.18%)
Ubiegła kadencja 2006-2010
  (6512, 1.18%)
oferty rozpatrywane
  (6309, 1.14%)
Statystyka ludności
  (6193, 1.12%)
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
  (6181, 1.12%)
Oświadczenia majątkowe władz urzędu
  (6104, 1.1%)
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - druki
  (6049, 1.09%)
Stanowiska, apele, postanowienia
  (5996, 1.08%)
OŚWIATA
  (5935, 1.07%)
Strategia Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2006 - 2013
  (5916, 1.07%)
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001
  (5910, 1.07%)
Porządek obrad sesji i projekty uchwał
  (5843, 1.06%)
Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
  (5806, 1.05%)
Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji stałych RM
  (5712, 1.03%)
PROJEKTY REALIZOWANE I ZREALIZOWANE
  (5686, 1.03%)
GOSPODARKA KOMUNALNA
  (5662, 1.02%)
Podatek od nieruchomości
  (5656, 1.02%)
Zarządzenia - 2009
  (5652, 1.02%)
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE
  (5643, 1.02%)
MPZP - w trakcie opracowania
  (5601, 1.01%)
Przedszkole Publiczne Nr 1
  (5576, 1.01%)
Szkoła Podstawowa Nr 4
  (5568, 1.01%)
Kluby radnych RM
  (5501, 1%)
JEDNOSTKI POMOCNICZE
  (5452, 0.99%)
Protokoły Rady Miejskiej
  (5430, 0.98%)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
  (5379, 0.97%)
Zespół Szkół
  (5333, 0.96%)
Wybory samorządowe w 2014 roku
  (5285, 0.96%)
Ośrodek Sportu i Rekreacji
  (5279, 0.96%)
Kodeks etyczny pracowników
  (5277, 0.95%)
Zarządzenia - 2010
  (5222, 0.94%)
Komisje Rady Miejskiej
  (5142, 0.93%)
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
  (5035, 0.91%)
Lokalny Program Rewitalizacji
  (4925, 0.89%)
Gospodarka odpadami
  (4905, 0.89%)
Stypendium szkolne 2016/2017
  (4835, 0.87%)
Zakład Gospodarki Komunalnej
  (4571, 0.83%)
Program Ochrony Środowiska i program opieki nad zwierzętami...
  (4487, 0.81%)
HONOROWE WYRÓŻNIENIA
  (4457, 0.81%)
Zarządzenia - 2013
  (4367, 0.79%)
Muzeum Solca im. księcia Przemysła
  (4151, 0.75%)
POMOC REGIONALNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  (4148, 0.75%)
Zarządzenia - 2012
  (4118, 0.74%)
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina
  (4116, 0.74%)
BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  (4108, 0.74%)
Policja
  (4088, 0.74%)
Gimnazjum Publiczne
  (4083, 0.74%)
Wzory ofert i sprawozdań
  (4027, 0.73%)
Obwieszczenia, informacje Starosty Bydgoskiego
  (4017, 0.73%)
Osiedle Toruńskie
  (3982, 0.72%)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Solec Kujawski...
  (3952, 0.71%)
Osiedle Leśne
  (3914, 0.71%)
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
  (3905, 0.71%)
Sołectwo Otorowo - Makowiska
  (3806, 0.69%)
Sołectwo Chrośna
  (3803, 0.69%)
CZŁONKOSTWO GMINY
  (3762, 0.68%)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  (3688, 0.67%)
KONSULTACJE SPOŁECZNE
  (3671, 0.66%)
Podatek od środków transportowych
  (3664, 0.66%)
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"
  (3612, 0.65%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - obwieszczenia/ informacje
  (3609, 0.65%)
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
  (3571, 0.65%)
Zarządzenia - 2014 (kadencja 2010 - 2014)
  (3477, 0.63%)
Kontrola zarządcza
  (3471, 0.63%)
Sołectwo Kujawska
  (3425, 0.62%)
Roczne sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy....
  (3422, 0.62%)
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej
  (3411, 0.62%)
Wykaz szkół
  (3333, 0.6%)
Azbest
  (3257, 0.59%)
Zarządzenia - 2011
  (3242, 0.59%)
Gospodarka wodna
  (3215, 0.58%)
"Telewizja Solec"
  (3211, 0.58%)
Sprawozdania z wykonania budżetu
  (3199, 0.58%)
Strategia Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+)
  (3179, 0.58%)
Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym
  (3173, 0.57%)
Osiedle Robotnicze
  (3161, 0.57%)
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
  (3156, 0.57%)
Sołectwo Przyłubie
  (3154, 0.57%)
Postępowanie adminitracyjne prowadzone przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego
  (3120, 0.56%)
Budżet Gminy - archiwum
  (3095, 0.56%)
Osiedle Staromiejskie
  (3080, 0.56%)
kwestionariusz osobowy
  (3077, 0.56%)
Informator budżetowy
  (3066, 0.55%)
Podział Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze i obwody głosowania
  (3037, 0.55%)
Podatek rolny
  (3033, 0.55%)
Wybory przedterminowe na Burmistrza Miasta i Gminy - 4 marca 2012
  (3030, 0.55%)
Opłata targowa
  (3021, 0.55%)
Osiedle Rudy
  (2995, 0.54%)
Budżet na 2013 i WPF na lata 2013 - 2024
  (2965, 0.54%)
Informacja z wykonania zadań ujętych w "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2006 - 2013"
  (2965, 0.54%)
Mienie komunalne
  (2879, 0.52%)
Ochrona powietrza
  (2852, 0.52%)
Wykaz ulg, umorzeń, odroczeń płatności
  (2819, 0.51%)
Bezpieczna Gmina
  (2800, 0.51%)
Podatek leśny
  (2790, 0.5%)
Budżet na 2012 i WPF na lata 2012 - 2034
  (2764, 0.5%)
Zarządzanie kryzysowe
  (2758, 0.5%)
Wyniki wyborów na Burmistrza Solca Kujawskiego - 4 marca 2012 roku
  (2749, 0.5%)
Zarządzenia - 2015
  (2731, 0.49%)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  (2715, 0.49%)
od 23 czerwca 2010 r. do 19 października 2010 r.
  (2613, 0.47%)
Lokalny Program Wspierania Edukacji, stypendia naukowe
  (2595, 0.47%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2014
  (2561, 0.46%)
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  (2552, 0.46%)
Budowa układu komunikacyjnego...
  (2546, 0.46%)
od 23 czerwca 2012 r. do 10 października 2012 roku
  (2545, 0.46%)
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
  (2545, 0.46%)
Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"
  (2530, 0.46%)
Karta Dużej Rodziny
  (2488, 0.45%)
od 20 października 2010 r. do 15 marca2011 r.
  (2485, 0.45%)
Zwrot podatku akcyzowego
  (2478, 0.45%)
Zapytania ofertowe
  (2477, 0.45%)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
  (2452, 0.44%)
Opieka nad dziećmi do lat 3
  (2445, 0.44%)
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  (2440, 0.44%)
Sprawozdania merytoryczno - finansowe
  (2439, 0.44%)
Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
  (2418, 0.44%)
Program współpracy
  (2396, 0.43%)
Honorowy Obywatel Solca Kujawskiego
  (2393, 0.43%)
Wydział Utrzymania Miasta
  (2371, 0.43%)
od 16 marca 2012 r. do 22 czerwca 2012 r.
  (2370, 0.43%)
2013r.
  (2364, 0.43%)
Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  (2358, 0.43%)
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
  (2328, 0.42%)
od 11 października 2012 r. do 17 stycznia 2013 r.
  (2308, 0.42%)
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy
  (2287, 0.41%)
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
  (2245, 0.41%)
Rejestr działalności regulowanej
  (2244, 0.41%)
Ubiegła kadencja 2010 - 2014
  (2230, 0.4%)
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  (2230, 0.4%)
Uchwała, zgłoszenia
  (2228, 0.4%)
INICJATYWA LOKALNA
  (2175, 0.39%)
Stowarzyszenie "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego"
  (2152, 0.39%)
2014r.
  (2127, 0.38%)
SOLMED sp. z o.o.
  (2127, 0.38%)
Budżet na 2014 rok i WPF na lata 2014 - 2024
  (2122, 0.38%)
Związek Miast Polskich
  (2064, 0.37%)
Medal "Za zasługi dla Solca Kujawskiego"
  (2051, 0.37%)
Związek Miast Nadwiślańskich
  (2021, 0.37%)
"Mapa aktywności" organizacji pozarządowych
  (2014, 0.36%)
MPZP terenu położonego w obr. ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski
  (2001, 0.36%)
plany pracy, sprawozdania z działalności komisji
  (1991, 0.36%)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi...
  (1977, 0.36%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2012
  (1959, 0.35%)
od 18 stycznia 2013 r. do 15 maja 2013 r.
  (1947, 0.35%)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Wisłą, od zac
  (1946, 0.35%)
Ustalenie spadkobierców
  (1910, 0.35%)
Publicznie dostępny wykaz danych
  (1903, 0.34%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2013
  (1858, 0.34%)
od 23 czerwca 2011 r. do 23 września 2011 r.
  (1857, 0.34%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Powstańców
  (1834, 0.33%)
Budżet Gminy na 2011 rok
  (1826, 0.33%)
Wydział Organizacji
  (1805, 0.33%)
Rejestr uchwał
  (1769, 0.32%)
Informacje, zaproszenia
  (1759, 0.32%)
Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  (1749, 0.32%)
Informacja z wykonania w 2011 roku
  (1741, 0.31%)
od 10 grudnia 2011 r. do 15 marca 2012 r.
  (1732, 0.31%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE (obr. ew. M. Solec Kujawski Nr [0001], ul.Średnia)
  (1730, 0.31%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Tęczowa
  (1721, 0.31%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Wiejskiej w Solcu Kujawski
  (1720, 0.31%)
Wydział Gospodarki Mieniem
  (1708, 0.31%)
MPZP - nieaktualne
  (1708, 0.31%)
Informacja o sytuacji gospodarczej w Gminie
  (1706, 0.31%)
Środowiskowy Dom Samopomocy
  (1704, 0.31%)
od 16 maja 2013 r. do 18 września 2013 r.
  (1703, 0.31%)
INFORMATYK
  (1701, 0.31%)
Zarządzenia 2014 (kadencja 2014 - 2018)
  (1697, 0.31%)
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  (1697, 0.31%)
procedury naboru
  (1676, 0.3%)
MPZP terenu położonego w m. Rudy, gmina Solec Kujawski
  (1649, 0.3%)
MPZP dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (rejon ulic: Bukowej, Dębowej, Powstańców i Średni
  (1635, 0.3%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r.
  (1611, 0.29%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Łąkowej w Solcu Kujawskim
  (1594, 0.29%)
archiwum oświadczeń majątkowych
  (1589, 0.29%)
MPZP terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim
  (1571, 0.28%)
od 19 września 2013 r. do 11 grudnia 2013 r.
  (1552, 0.28%)
MPZP terenu położonego przy ulicy Nadbornej w Solcu Kujawskim
  (1537, 0.28%)
Zarządzenia - 2016
  (1521, 0.28%)
Informacja z wykonania w 2012 roku
  (1520, 0.27%)
MPZP - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj.
  (1516, 0.27%)
MPZP - zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń
  (1516, 0.27%)
Uchwały
  (1496, 0.27%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2011
  (1494, 0.27%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Ogrodowa
  (1491, 0.27%)
Wydział Budżetu i Finansów
  (1472, 0.27%)
od 12 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 roku
  (1461, 0.26%)
Budowa linii SN-15 kV, linii nN-0,4 kV, złącz kabl –pom. i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV (Chrośna, gm. Solec Kuj.)
  (1458, 0.26%)
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (1442, 0.26%)
ogłoszenia archiwalne
  (1430, 0.26%)
Budowa oświetlenia gminnej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 249 i 394 wraz z przyłączem kablowym w Solcu Kujawskim
  (1421, 0.26%)
AKTY CYWILNOPRAWNE
  (1416, 0.26%)
Miejsko - Gminny Program Wspierania Rodziny
  (1412, 0.26%)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  (1402, 0.25%)
Wydział Spraw Obywatelskich
  (1401, 0.25%)
Opłata "śmieciowa"
  (1388, 0.25%)
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV (obr. ewid. Wypaleniska, gmina Solec Kujawski)
  (1383, 0.25%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Średnia
  (1372, 0.25%)
Biuro Promocji
  (1371, 0.25%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE - obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Zbożowa, Jesienna, Zimowa, Mroźna
  (1358, 0.25%)
Przebudowa (skablowanie) linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z budową złącza kablowego (Wypaleniska, gmina Solec Kujawski)
  (1318, 0.24%)
Wybory do Sejmu i Senatu - 25 października 2015 r.
  (1315, 0.24%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r.
  (1309, 0.24%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym (Otorowo, gm. Solec Kujawski)
  (1300, 0.24%)
od 18 marca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r.
  (1291, 0.23%)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim
  (1287, 0.23%)
Budżet na 2015 rok i WPF na lata 2015 - 2024
  (1284, 0.23%)
Wyprawka szkolna
  (1270, 0.23%)
Umowy
  (1263, 0.23%)
Program usuwania azbestu
  (1236, 0.22%)
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  (1234, 0.22%)
MPZP - zmiana Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r.
  (1229, 0.22%)
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  (1222, 0.22%)
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  (1212, 0.22%)
Ogłoszenia Starosty Powiatowego
  (1191, 0.22%)
od 19 czerwca 2014 r. do 18 września 2014 r.
  (1190, 0.22%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (Solec Kuj., ul.Toruńska)
  (1156, 0.21%)
Aktualne
  (1139, 0.21%)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski
  (1139, 0.21%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski
  (1135, 0.21%)
Budowa elektroenerget. linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi, ul. Targowa, Solec Kujawski
  (1115, 0.2%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (Solec Kuj. ul.Kujawska)
  (1101, 0.2%)
Wyk. stanowiska myjni i dezynfekcji pojazdów, pojemników do przewozu i zbiorników odpadów wraz z uzbrojeniem terenu w obrębie hali segregacji surowców wtórnych oraz myjni a także wyk. kosza zasypowego i boksu na surowce wtórne (dz. nr 302/1 i 302/2)
  (1089, 0.2%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Wiejska)
  (1083, 0.2%)
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Leśna, Solec Kujawski)
  (1080, 0.2%)
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (Solec Kujawski, ul.Piaskowa-Średnia)
  (1080, 0.2%)
Skład Rady Miejskiej
  (1072, 0.19%)
Budowa kablowej linii elektroenerget. nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zasilającym działki budownictwa jednorodzinnego (ul. Bydgoska - ks.Piotra Skargi, M.Solec Kujawski)
  (1055, 0.19%)
Archiwum
  (1054, 0.19%)
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia (ul. Kujawska, Solec Kujawski)
  (1052, 0.19%)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  (1043, 0.19%)
Częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia użyteczności publicznej (dz. nr 715, Solec Kujawski)
  (1041, 0.19%)
Budowa linii kablowych nn wraz ze złączami kabl. (ul. Powstańców, Solec Kujawski)
  (1021, 0.18%)
Trasy ścieżek rowerowych
  (1020, 0.18%)
Budowa budynku kont. głównej rozdzielni wraz z przebudową ist. linii kablowej SN 15 kV, część dz. nr 1252/13, M.Solec Kuj.
  (1018, 0.18%)
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Nadborna)
  (1014, 0.18%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2015
  (1006, 0.18%)
Zmiana decyzji nr LICP/05/12 z 11 kwietnia 2012r., WIPP-BPP.6733.4.6.2012
  (1005, 0.18%)
Budowa linii kablowej SN 15 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - ul.Kujawska
  (1000, 0.18%)
Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Ogrodowa, M.Solec Kujawski)
  (995, 0.18%)
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz zmiana zagospodarowani terenu na działkach numer ewidencyjny 392, 393/5, 395/1, 396/6, 399/1, 400/5, 401/1, 402/1, 405/1, 406/1, 406, 407/1, 437, 445, 488, 700/3, 700/4, 700
  (988, 0.18%)
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
  (977, 0.18%)
Protokoły
  (975, 0.18%)
Porozumienia
  (948, 0.17%)
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV (dz. nr 676/24, 676/22, 676/18, 676/20, 676/25, 677/3, 678/5, 679/41, 679/42, 856/3, 859/18, 1279/9, 1279/10, ulica Kujawska)
  (942, 0.17%)
Skład RM
  (935, 0.17%)
Obwieszczenia Burmistrza MiG
  (928, 0.17%)
Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulic: Bydgoska, 23 Stycznia, Plac Jana Pawła II, Wolności, Toruńska (dz. nr 445, 437, 488, 707, 712)
  (922, 0.17%)
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Lipowej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul.Lipowej i ul.Piłsudskiego na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Lipowej"
  (914, 0.17%)
Budowa sieci gazowej na cele mieszkaniowe w rejonie ulic: Kolorowa - Złota (dz. nr 2419, 2422)
  (910, 0.16%)
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1279/9, 1279/10, 859/18, 859/2, 859/3, 859/5, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Kujawska
  (895, 0.16%)
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
  (886, 0.16%)
Porządek obrad sesji i projekty uchwał
  (854, 0.15%)
Stanowiska, apele, postanowienia
  (853, 0.15%)
Zmiana decyzji nr LICP/09/13 z dnia 01 października 2013r., WIPP-BPP.6733.14.4.2013
  (849, 0.15%)
Kluby radnych RM
  (836, 0.15%)
Komisje RM, plany pracy, sprawozdania
  (811, 0.15%)
Sprawozdania z działalności Burmistrza - 2015 rok
  (808, 0.15%)
Wydział Administracji
  (806, 0.15%)
Zawiadomienie Starosty Bydgoskiego z dnia 09 lutego 2015 r., znak: WB.6740.65.2015
  (804, 0.15%)
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku mieszkalnym nr ew. 526 na potrzeby SP nr 4 wraz z niezbędną przebudową placówki oświatowej, na terenie dz. oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 375/102 oraz 375/104, obręb ewid. M. Solec Kujawski
  (786, 0.14%)
Budowa słupa SN 15kV w istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z złączami kablowo - pomiarowymi nn 0,4kV
  (776, 0.14%)
Budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu przed Stacją Szybkiej Kolei Metropolitalnej (Punkt Obsługi Podróżnych), na działkach o numerze ewidencyjnym: 727/1, 737/23, 737/4, 737/24, 726/8, 727/2, 726/1, obręb ewidencyjny M. Solec Kuj.
  (761, 0.14%)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski - dot. obrębów Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo)
  (755, 0.14%)
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (755, 0.14%)
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych (obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski, ul.Łąkowa)
  (752, 0.14%)
Budżet na 2016 rok i WPF na lata 2016 - 2020
  (726, 0.13%)
2015r.
  (718, 0.13%)
Budowa napowietrzno-kablowego przyłącza SN 15kV wraz ze słupową stacją trafo i liniami kablowymi nn 0,4kV i kontenerowym agregatem prądotwórczym na dz. nr 986 i 990/1, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski
  (669, 0.12%)
Budowa nawierzchni pieszojezdni łączącej ul. Prostą z ul. Błonie
  (659, 0.12%)
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Młyńskiej w Solcu Kujawskim
  (654, 0.12%)
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - oświadczenie
  (627, 0.11%)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2013 r. o wydaniu decyzji
  (594, 0.11%)
Informacja z wykonania w 2014 roku
  (553, 0.1%)
Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni os. Leśnego Miasta Solec Kujawski
  (507, 0.09%)
REWITALIZACJA
  (501, 0.09%)
Budowa gazociągu sr/ w ul. Srebrnej w Solcu Kujawskim
  (453, 0.08%)
Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni osiedla Leśnego Miasta Solec Kujawski
  (444, 0.08%)
Budowa strzelnicy sportowej na działce nr 281/1, obręb ewidecnyjny Przyłubie, gmina Solec Kujawski
  (441, 0.08%)
Budowa SB telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 45417/18540 "Makowiska", na dz. nr 58/1, obręb ewidencyjny Makowiska, gmina Solec Kujawski
  (433, 0.08%)
Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017
  (402, 0.07%)
Zmiana mpzp terenu usług, przemysłu i składów, położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń
  (398, 0.07%)
MPZP dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz - układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski
  (394, 0.07%)
Budowa gazociągu sr/c dn 90 PE, dn 63 PE dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ulicach: Łąkowej, Prostej, Tęczowej, Zbożowej, Snieżnej i Zielonej w m. Solec Kujawski
  (388, 0.07%)
Zmiana mpzp dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulicy Haskiej oraz Kujawskiej
  (363, 0.07%)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski
  (338, 0.06%)
MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo
  (326, 0.06%)
Budowa linii napowietrzno-kablowej SN 15kV ze złączem ZK-SN i demontaż linii napowietrznej SN 15kV na dz. nr ewid. 42, 44/5, 47/4, 47/3, 173 w Makowiskach, gmina Solec Kujawski
  (325, 0.06%)
2016r.
  (306, 0.06%)
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2016
  (304, 0.05%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie audytów energetycznych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Solec Kujawski
  (196, 0.04%)
LICP o znaczeniu gminnym - budowa gazociągu sredniego cisnienia wraz z przyłączami
  (194, 0.04%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku B UMiG w Solcu Kujawskim
  (166, 0.03%)
Zapytanie ofertowe na opracowanie audytów energetycznych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Solec Kujawski
  (26, 0%)
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki