Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 956090
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia - 2009

Zarządzenie Nr II/153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Zarządzenie Nr II/152/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej zadania inwestycyjnego "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 15 lat".

Zarządzenie Nr II/151/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Toruńskiej 72 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/150/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzania postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie "Szybka kolej metropolitarna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego - budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 018 relacji Piła - Kutno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr II/149/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora wydziału budżetu i finansów.

Zarządzenia Nr II/148/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej.

Zarządzenie Nr II/147/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/146/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Zarządzenie Nr II/144/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/143/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/142/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska".

Zarządzenie Nr II/141/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji d.s przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, czeków, druków ścisłego zarachowania i znaków skarbowych w kasie Urzędu Miasta i Gminy oraz materiałów - zapasów własnych.

Zarządzenie Nr II/140/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku.

Zarządzenie Nr II/139/09 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Rzymskiej.

Zarządzenie Nr II/138/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr II/137/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia.

Zarządzenie Nr II/136/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jej aktualizacji.

Zarządzenie Nr II/135/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr II/134/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez przedmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - zał. nr 3.

Zarządzenie Nr II/133/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr II/132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24.11.2009 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/131/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej.

Zarządzenie Nr II/130/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18.11.2009 r. w sprawie powołania komisji na okoliczność przekazania lokalu użytkowego wraz z wyposażeniem i sprzętem, zlokalizowanego w budynku świetlicy wiejskiej we Wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12.11.2009 r. w sprawie sprostowania Zarządzenia nr II/27A/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Zarządzenie Nr II/127/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/126/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26.10.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:" Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 15 lat".

Zarządzenie Nr II/124/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14.10.2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu realizacji inwestycji.

Zarządzenie Nr II/122/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r. na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/121/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr II/120/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9.10.2009 r. w sprawie zmiany wysokości  stawki za dostawę ciepła do ogrzewania pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/119/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7.10.2009 r. w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego nr przy ul. Toruńskiej 72 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/118/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr II/117/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6.10.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku.

Zarządzenie Nr II/116/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1.10.2009 r. w sprawie nadania powstałym przy ul. Toruńskiej 79 w Solcu Kujawskim lokalom statusu lokalu mieszkalnego i socjalnego.

Zarządzenie Nr II/115/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30.09.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Harmonogram realizacji dochodów - zał. nr 1.
Harmonogram realizacji wydatków - zał. nr 2.

Zarządzenie Nr II/114/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia podstawowych wskazników do opracowania projektu budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr II/113/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/111/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 września 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracji budynkami mieszkalnymi.

Zarządzenie Nr II/110/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr II/109/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla przedszkoli w ramach realizacji zadania "Przedszkolaki z naszej paki" - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr II/108/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa mebli przedszkolnych w celu wyposażenia pomieszczeń przedszkoli w ramach realizacji zadania "Przedszkolaki z naszej paki" - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr II/107/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb przedszkoli w ramach realizacji zadania "Przedszkolaki z naszej paki" - wspołfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr II/106/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w tryie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa zabawek i urządzeń zabawowych dla potrzeb przedszkoli w ramach realizacji zadania pn.: "Przedszkolaki z naszej paki" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zarządzenie Nr II/105/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu realizacji inwestycji.

Zarządzenie Nr II/104/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2009 roku w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania...

Zarządzenie Nr II/103/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w skałdzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/102/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/101/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Solcu Kujawski.

Zarządzenie Nr II/100/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr II/99/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I półrocze 2009 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I-sze półrocze 2009 roku.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2009 roku - zał. nr 1.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I-sze połrocze 2009 roku - zał. nr 2.

Wykonanie planu inwestycji za I-sze połrocze 2009 roku - zał. nr 3.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I-sze półrocze 2009 roku - zał. nr 4.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I-sze półrocze 2009 r. - zał. nr 5.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I-sze półrocze 2009 r. - zał. nr 6.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodow własnych jednostek budżetowych za I-sze półrocze 2009 r. - zał. nr 7,8.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za I-sze półrocze 2009 r. - zał. nr 9. 

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I-sze półrocze 2009 r. - zał. nr 10.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I-sze półrocze 2009 r. - zał. nr 11.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za I-sze półrocze 2009 r. - zał. nr 12.

Zarządzenie Nr II/98/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr II/97/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/96/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. 5.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.

Zarządzenie Nr II/95/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej d przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Modernizację układu drogowego Powstańców - Garbary w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr II/94/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/56/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr II/93/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczeń gospodarczych (za wyjątkiem pomieszczeń przynależnych do lokali) znajdujących się w zasonach komunalnych Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/92/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowalnego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/91/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 lipca 2009 r w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr II/90/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Zarządzenie Nr II/89/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4  w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/88/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15 w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr II/87/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowalnego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowalnego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski - zał. nr 1.

Zarządzenie Nr II/86/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie określenia opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych dla budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/85/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim". 

Zarządzenie Nr II/84/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie odwołania członka z Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. i powołania członka do Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr II/83/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr II/82/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie wskazania siedziby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/81/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr II/80/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr II/79/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie Nr II/78/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Z DNIA 29 czerwca 2009 ROKU w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr II/78/2009 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr II/77/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/76/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr II/75/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim". 

Zarządzenie Nr II/74/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stpień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr II/73/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr II/72/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia za 2008 rok.

Zarządzenie Nr II/71/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury za 2008 rok.

Zarządzenie Nr II/70/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/69/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów /kierowników/ i zastępców dyrektorów /kierowników/ jednostek budżetowych podległych gminie Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/68/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu miasta i gminy Solec Kujawski do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

Zarządzenie Nr II/67/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14.01.2009 r. w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/66/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/65/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/64/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/63/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie II/62/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1. 
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.

Zarządzenie II/61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego w zakresie upowrzechnienia kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr II/60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Zarządzenie Nr II/59/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009.
Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie Nr II/58/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie powołanie komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/57/2009 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawski.

Zarządzenie Nr II/56/2009 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/55/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. księcia Przemysła.

Zarządzenie Nr II/54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie Nr II/53/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr II/52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr II/51/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. przygotowania projektu.

Zarządzenie Nr II/50/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie zamiany statusu lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 59/2 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/49/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy do Wisły. 

Zarządzenie Nr II/48/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administaracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.
Plan dotacji podmiotowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 9.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 10.

Zarządzenie Nr II/47/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/46/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr I/28/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 kwietnia 2006 roku.

Zarządzenie Nr II/44/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Porządkowej.

Zarządzenie Nr II/43/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie zamiany statusu lokalu mieszkalnego w Otorowie nr 7/6 Gmina Solec Kujawski.

Zarządzenie II/42/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr II/41/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

Zarządzenie II/40/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje" i powołania komisji rozpartującej wnioski do udziału w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje" - zał. nr 1.

Zarządzenie Nr II/39/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania, organizacji i metod działania Gminnego Punktu Kontaktowego.

Zarządzenie Nr II/38/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania gminnej komisji dotyczącej oceny konkursów w zakresie zieleni w roku 2009.

Zarządzenie Nr II/37/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie II/36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/35/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zlaiczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/34/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia na obrzasze gminy miejsc przeznaczonych na bazpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr II/33/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr II/32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2008 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2008 rok - zał. nr 1.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2008 rok - zał. nr 2.

Wykonanie planu inwestycji za 2008 rok - zał. nr 3. 

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Solec Kujawski za 2008 rok - zał. nr 4.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008 rok - zał. nr 5.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2008 rok - zał. nr 6.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakłądów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok - zał. nr 7.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2008 rok - zał. nr 8.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2008 rok - zał. nr 9.

Wykonanie planu przychodow i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok - zał. nr 10.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2008 rok - zał. nr 11.

Zarządzenie Nr II/31/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat dzierżawnych za grunty do prowadzenia działalności sportowo - rekreacyjnej, oddane w dzierżawę.

Zarządzenie Nr II/30/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie powołania, organizacji i metod działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr II/29/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 75/2 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac i wyłonienia laureatów konkursu plastycznego pn. "Chrońmy wodę - zródło życia".

Zarządzenie Nr II/27/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25.02.2009 r. w sprawie zamiany statusu lokalu mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 14/7 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/26/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr II/25/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego, zmieniającej uchwałę Nr 87/08 Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w ramach 5% planowanych wydatków na 2009 rok.

Zarządzenie Nr II/23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Dworcowej

Zarządzenie Nr II/21/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski - załącznik nr 1. 

Zarządzenie Nr II/20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr II/19/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr II/19a/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Pani Magdaleny Rudnej na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu ds. kontroli wykorzystania dotacji.

Zarządzenie Nr II/16/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynku socjalnym przy ul. Toruńskiej nr 54B w Solcu Kujawskim oraz zatwierdzenia Regulaminu Porządku Domowego.

Zarządzenie Nr II/15/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego przy ul. Tartacznej w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr II/14/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie aneksu do zarządzenia Nr I/76/06 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8.11.06 r. w sprawie opracowania Regulaminu Organizacyjnego na czas wojny dla Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/12/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Zarządzenie Nr II/10/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. drogownictwa.

Zarządzenie Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Stawki opłat na rok 2009 dla firm działających w "Inkubatorze Przedsiebiorczości" - załącznik nr 1. 

Zarządzenie Nr II/7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku.

Plan Doskonalenia Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2009 rok - załacznik nr 1. 

Zarządzenie Nr II/6/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie określenia stanowisk, funkcji i rodzajów prac zleconych, ktorych zajmowanie bądz wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.

Zarządzenie Nr II/5/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr II/4/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Pani Justyny Żebrowskiej - Dudek na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/3/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy.

Zarządzenie Nr II/2/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Wykaz kadry przewidzianej do realizacji zadania publicznego w ramach konkursu ofert - zał. nr 4.

Zarządzenie Nr II/1/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Harmonogram realizacji dochodów na 2009 R. - załącznik nr 1.
Harmonogram realizacji wydatków na 2009 R. - załącznik nr 2.

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 21-11-2014
Data modyfikacji: 21-11-2014
Ilość wyświetleń: 3541
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki