Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 948321
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   
    
 ul. 29 Listopada 12  

tel. (52) 387 87 02
fax.(52) 382 32 28  

 szczegółowe informacje dot. funkcjonowania MGOPS znajdują się

 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

www.bip216.lo.pl

 Informacja „Rodzina 500plus”

 W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wyłudzeń pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze przekazywane są bezpłatnie.

 Jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

 – rodzina500plus.gov.pl
– obywatel.gov.pl
oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.

____________

_____________

Hanka Stamm   
Dyrektor  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.      

Iwona Konaszewska
Zastępca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    
Siedzibą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Solec Kujawski. Obszar działania obejmuje miasto i gminę Solec Kujawski.
Ośrodek jest finansowany ze środków Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz dotacji na zadania zlecone, korzysta z uprawnień samorządu terytorialnego o właściwości szczególnej do spraw pomocy społecznej na podstawie upoważnień.
Do zadań Ośrodka należy:
- prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającej z rozeznania potrzeb środowiska,
- współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z Urzędem Miasta i Gminy w zakresie pomocy społecznej,
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im zycia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczonej pomocy społecznej,
- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,
- udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- prowadzenie obsługi technicznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ośrodek wykonuje funkcje diagnostyczne, planistyczne, decyzyjne oraz realizacyjne. W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z Urzędem Miasta i Gminy, zakładami służby zdrowia działającymi na obszarze miasta i gminy oraz instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy.

 Struktura MGOPS w Solcu Kujawskim obejmuje:
- Sekcję pracy socjalnej z rodziną,
- Sekcję administracyjną i świadczeń społecznych,
- Sekcję pomocy instytucjonalnej i opiekuńczej,
- Sekcję świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnychoraz dodatków mieszkaniowych,
-Sekcję usług socjalnych
,
- Sekcję ekonomiczną,
- Dom Pogodnej Jesieni,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- Placówki pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkohlowym - świetlice 2,
- Punkt Interwencji Kryzysowej.
- Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pedagog

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim kładą szczególny nacisk na realizację pomocy pośredniej, która sprzyja usamodzielnieniu osób wymagających wsparcia zawodowych służb socjalnych. Z inicjatywy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powstała sieć placówek służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz zaspakajaniu potrzeb, w zależności od oczekiwań społecznych.
1. Dom Pogodnej Jesieni.

1. Dom Pogodnej Jesieni został oddany do użytku w dniu 22 grudnia 1997 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do administrowania Domem został upoważniony Zarząd Budynków Mieszkalnych, natomiast opiekę nad działalnością Domu powierzono Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Prawo do zamieszkania w Domu Pogodnej Jesieni mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, bądź osoby posiadające rodzinę, która nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy usługowej. W w/w Domu nie są meldowane inne osoby niż ujęte w umowie najmu.
Dom Pogodnej Jesieni został rozbudowany z budynku jednorodzinnego przekazanego wraz z działką w formie darowizny na rzecz miasta i gminy przez mieszkankę Solca Kujawskiego. Koszty adaptacji i rozbudowy poniosła gmina oraz pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W środowisku lokalnym Dom pogodnej Jesieni cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród osób zainteresowanych możliwością zamieszkania w nim i zyskał pozytywny odbiór społeczeństwa.
Łącznie w Domu Pogodnej Jesieni jest osiem mieszkań, które składają się z pokoju, aneksu kuchennego i łazienki. Jedno z mieszkań jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Mieszkania zapewniają podopiecznym maksimum intymności. Na parterze budynku do dyspozycji podopiecznych jest świetlica i kuchnia oraz pokój pielęgniarki. Na pierwszym piętrze budynku usytuowany jest pokój gościnny, z którego w czasie odwiedzin mogą korzystać rodziny mieszkanek.
W świetlicy Domu Pogodnej Jesieni dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia terapeutyczne dla osób starszych, mieszkańców Domu oraz przychodzących z zewnątrz, którzy w ten sposób mogą nawiązać kontakt z osobami w tym samym wieku. Celem prowadzonych zajęć jest zaspokojenie potrzeb towarzyskich oraz rekreacyjno – kulturalnych, prowadzenie zajęć służących utrzymaniu sprawności psycho – fizycznej zgodnie z wiekiem i zainteresowaniami uczestników.

Placówki pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin zploblemem alkoholowym - świetlice.

Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. 29 Listopada 12, 86-050 Solec Kujawski
Godziny przyjęć specjalistów:

Marcin Grabowski - instruktor terapii uzależnień dla osób z problemem alkoholowym
poniedziałek i piątek od 15.15 do 17.15

Sylwia Nowakowska - instruktor terapii uzależnień dla osób współzależnionych
poniedziałek od 15.15 do 17.15

Wisława Nyc - pracownik socjalny
czwartek od 15.15 do 17.15

Aleksander Rogowski - kurator sądowy
poniedziałek od15.15 do 18.15

Justyna Pankanin - psycholog
czwartek i piątek od 15.15 do 17.15

Paulina Popielewska - prawnik
pierwsza i ostatnia środa miesiąca od 15.15 do 17.15

Sylwia Wajdowska - Czaplewska - psychiatra
indywidualne zapisy osób zainteresowanych konsultacją u pracownika socjalnego MGOPS, pok. nr 5

_________________________

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego głównym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna tej grupy osób. Działalność jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Gminy. Rehabilitacja prowadzona jest w pięciu pracowniach: stolarskiej, krawieckiej, techniki biurowej, rękodzieła oraz pracowni kulinarnej. Uczestnicy maja zapewnioną opiekę pielęgniarską, pomoc psychologiczną, rehabilitację ruchową według zaleceń lekarskich oraz zajęcia kulturalno - oświatowe. Działania podejmowane w WTZ mają na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego pełnienia ról społecznych , załatwiania własnych spraw oraz do podjęcia zatrudnienia.  
            
Dokumenty do pobrania:

Kompleksowa obsługa klienta - Miejsko - Gminny Ośordek Pomocy Społecznej - sekcja świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych, ul. 29 Listopada 12,
tel. 52 387 87 17,  52 387 87 16.

 Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek od 7.30 - 15.15
                                    wtorek  od 7.30 do 16.30.

Wnioski
można pobrać w MGOPS w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej www.mpips.gov.pl

*********

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 01-06-2016
Data modyfikacji: 01-06-2016
Ilość wyświetleń: 8764
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki