Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955211
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia - 2010

Zarządzenie nr II/127/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19. listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna - II etap - roboty w zakresie instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji". 

Zarządzenie nr II/126/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15. listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2014.

Zarządzenie Nr II/124/2010 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr II/125/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15. listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Zarządzenie nr II/123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsięborczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/122/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej to przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna - II etap".

Zarządzenie nr II/121/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27. października 2010 roku w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr II/120/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 października 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr II/119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr II/118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 października 2010 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarządzenie nr II/117/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 05.10.2010 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych.

Zarządzenie nr II/116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 04.10.2010 w sprawie ochrony danych osobowych i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/115/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 września 2010 w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 2 i 3 przy ul. Toruńskiej 94 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polski i ponownego głosowania.

Zarządzenie nr II/113/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 23/2. 

Zarządzenie nr II/112/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr II/111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 września w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2011.

Zarządzenie nr II/110/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 września w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Granicznej 9 w Solcu Kujawskim.”

Zarządzenie nr II/109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 września w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk.

Zarządzenie nr II/108/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16.09.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Kujawskiej, Granicznej i Tartacznej w ramach projektu pn.: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski.”

Zarządzenie nr II/107/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 wraeśnia 2010 roku w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr II/106/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr II/105/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr II/104/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 03 września 2010 roku w sprawie: organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie nr II/103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 02.09.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie usługi polegającej na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. ks. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim na odcinku od ul. Piastów do ul. Żwirki i Wigury”.

Zarządzenie nr II/102/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr II/101/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach realizacji zadania pn: "Przedszkolaki z naszej paki" - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, działanie 9.9. Poddziałanie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zarządzenie nr II/100/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie przyznania zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zarządzenie nr II/99/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie przyznania zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zarządzenie nr II/98/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 09 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr II/97/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 09 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr II/96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z Dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie nr II/95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr II/94/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Zarządzenie nr II/93/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania weryfikacji oświadczeń dotyczących ubiegania się o przyznanie zasiłku celowego na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych, które uległy uszkodzeniu w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - powodzi w 2010 roku w Mieście i Gminie Solec Kujawski przy ulicy Ogrodowej 3c oraz Toruńskiej 7/1.

Zarządzenie nr II/92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko robotnika gospodarczego - obsługa świetlicy we wsi Otorowo-Makowiska.

Zarządzenie nr II/91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej.

Zarządzenie nr II/90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o zasiłek szkolny.

Zarządzenie nr II/88/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/87/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr II/86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybir przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Realizacja usługi dowozu uczniów w roku szkolnym 2010/2011 do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie nr II/85/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr II/84/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr II/83/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr II/82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie nr II/81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 94/6.

Zarządzenie nr II/79/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie nr II/78/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie komisji rozliczeniowej.

Zarządzenie nr II/77/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr II/76/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2009 rok.

Zarządzenie nr II/75/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca Kujawskiego im. Księcia Przemysła za 2009 rok.

Zarządzenie nr II/74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia za 2009 rok.

Zarządzenie nr II/73/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury za 2009 rok.

Zarządzenie nr II/72/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: odwołania członków ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 roku.

Zarządzenie nr II/71/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji do dokonania weryfikacji oświadczeń dotyczących ubiegania się o przyznanie zasiłku celowego na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych, które uległy uszkodzeniu w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - powodzi w 2010 roku w Mieście i Gminie Solec Kujawski.

Zarządzenie nr II/70/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2010 rok.

Zarządzenie nr II/69/2010 Burmistrza Miasta I Gminy Solec Kujawski z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr II/68/2010 Burmistrza Miasta I Gminy Solec Kujawski z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania członka w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie nr II/67/2010 Burmistrza Miasta I Gminy Solec Kujawski z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji ds. ustalenia i oszacowania strat powstałych w mieniu komunalnym na skutek powodzi w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/66/2010 Burmistrza Miasta I Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: odwołania i powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie nr II/65/2010 Burmistrza Miasta I Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie nr II/64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 roku w  sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr II/63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 roku w  sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Żwirki i Wigury.

Zarządzenie nr II/62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2010 roku w  sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna".

Zarządzenie nr II/61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2010 roku w  sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie nr II/60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2010 roku w  sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła.

Zarządzenie nr II/59/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2010 roku w  sprawie: poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 maja 2010 roku w  sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzien 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie nr II/57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2010 roku w  sprawie: powołania Gminnego Biura, którego zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie nr II/56/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 maja 2010 roku w  sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie nr II/55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 maja 2010 roku w  sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznegonr 1 "Promyczek"z siedzibą przy ul. Tartacznej 10 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 maja 2010 roku w  sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły podczas nieobecności.

Zarządzenie nr II/52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 maja 2010 roku w  sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie nr II/51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 maja 2010 roku w  sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr II/50/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 maja 2010 roku w  sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie nr II/49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 maja 2010 roku w  sprawie: upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solca Kujawskiego do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Zarządzenie nr II/48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 06 maja 2010 roku w  sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2010”.

Zarządzenie nr II/47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2010 roku w  sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont miasteczka komunikacyjnego w Parku Miejskim w Solcu Kujawskim”.

Zarządzenie nr II/46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 kwietnia 2010 roku w  sprawie: rozstrzygniecia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Integracja mieszkanców Solca Kujawskiego poprzez współzawodnictwo sportowe i rekreacyjne” w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej na rzecz aktywnej integracji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie nr II/45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 roku w  sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr II/44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie - przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na wynagrodzenia pracowników, - przeprowadzenia kontroli przychodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Zarządzenie nr II/43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. "Integracja mieszkańców Solca Kujawskiego poprzez współzawodnictwo sportowe i rekreacyjne" w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie nr II/42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr II/41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego we wsi Makowiska nr 15/2 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr II/40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazy akt dla Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie nr II/39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. Dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie  Nr II/38/2010 Burmisrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia  13 kwietnia 2010roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Modernizacja (przebudowa) ulicy Kujawskiej z przedłużeniem ulicy Tartacznej i Granicznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/37/2010 Burmisrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 kwietnia 2010roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie usługi Inżyniera wg. procedury FIDIC dla projektu nr RPKP 05.06.00.04-005/09 pn: ”Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim” dofinansowanego w ramach Priorytetu 5-Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6-Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr II/36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz krzewienia historii Solca Kujawskiego...

Zarządzenie Nr II/35/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawskim z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr II/34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu do uzgadniania i opiniowania dokumentacji.

Zarządzenie Nr II/33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania gminnej komisji dotyczących oceny konkursów w zakresie zieleni w roku 2010 r.

Zarządzenie Nr II/31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania  wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2009 rok.

Zarządzenie Nr II/30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Tartacznej.

Zarządzenie Nr II/29/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr II/27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim" oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2010 r. Aneks Nr 3 do zarządzenia Nr II/62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stosowania przepisów bepieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 roku.

Zarządzenie Nr II/23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr II/21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów.

Zarządzenie Nr II/20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wewnętrznej kontroli zarządczej".
Procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Upoważnienie - wzór nr 1.
Upoważnienie - wzór nr 2.
Upoważnienie - wzór nr 3.

Zarządzenie Nr II/19/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Zarządzenie Nr II/18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/17/2010 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2007 r.  sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie Nr II/16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych.

Zarządzenie Nr II/15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłąt dzierżawnych za grunty nierolne, nie zabudowane i znajdujące się pod zabudową, pod uprawy rolne oraz za obiekty budowlane i lokalizację tablic reklamowych, oddane w dzierżawę.

Zarządzenie Nr II/14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie organizacji pracy oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie organizacji pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek" w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr II/10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1.02.2010 r. w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Bydgoskiej 1 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr II/9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Załącznik do Zarządzenia Nr II/9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr II/8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście i gminie Solec Kujawski „Bezpieczna Gmina”.

Zarządzenie Nr II/7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia  2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2010 r. - zał. nr 1.

Zarządzenie Nr II/6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2010 r. - zał. nr 1.

Zarządzenie Nr II/5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2010 r. - zał. nr 1.

Zarządzenie Nr II/4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr II/3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr II/2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr II/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.


Zarządzenie Nr III/20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej.

Procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Upoważnienie - wzór nr 1.
Upoważnienie - wzór nr 2.
Upoważnienie - wzór nr 3.

Zarządzenie Nr III/19/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia  31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Kierownika Projektu (Koordynatora Projektu) pn.: "Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Kierownika Projektu (Koordynatora Projektu) pn.:"Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Kierownika Projektu (Koordynatora Projektu) pn. "Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie nr III/16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawskim z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2010.

Zarządzenie nr III/14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. 

Zarządzenie nr III/13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2010. 

Zarządzenie nr III/12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr III/11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Wykonywanie usług w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w ramach awarii, remontów bieżących, napraw i konserwacji obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę ".

Zarządzenie nr III/10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybiu przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Świadczenie usług polegających na konserwacji, drobnych naprawach, remontach i usuwaniu awarii w zakresie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę".

Zarządzenie nr III/9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych, czeków, druków ścisłego zarachowania i znaków skarbowych w kasie Urzędu Miasta i Gminy oraz materiałów - zapasów własnych.

Zarządzenie nr III/8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.  

Zarządzenie nr III/7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadznia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Zarządzenie nr III/6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 roku.

Zarządzenie Nr III/5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Dworcowa 13 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. H. Sienkiewicza 1 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Boh. Września 6 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr III/2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie nr III/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

  

 

 

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 21-11-2014
Data modyfikacji: 21-11-2014
Ilość wyświetleń: 2782
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki