Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955374
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia - 2011

Zarządzenie Nr III/158/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/157/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/156/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034.

Zarządzenia Nr III/155/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok.

Zarządzenie Nr III/154/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr III/153/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dzierżawnych za grunty niezabudowane i znajdujące się pod zabudową, pod uprawy rolne oraz za obiekty budowlane i lokalizację tablic reklamowych, oddane w dzierżawę.  

Zarządzenie Nr III/152/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pełnienie obsługi geodezyjnej dla Gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/151/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro przez Gminę Solec Kujawski.
Regulamin udzielania zamówień publicznych - zał. nr 1.
Zapytanie ofertowe.
Protokół zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 Euro - zał. 2.

Zarządzenie Nr III/150/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/149/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21.01.2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok - zał. nr 1.

Zarządzenie Nr III/148/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/147/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/146/2011 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.

Zarządzenie Nr III/144/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Zarządzenie Nr III/143/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/142/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/141/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki...

Zarządzenie Nr III/140/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacji Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/139/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/138/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania Kierownika Projektu (Koordynatora Projektu) pn. "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/136/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/134/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr III/133/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034.

Zarządzenie Nr III/132/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok po zmianach.

Zarządzenia Nr III/131/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 3 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia likwidacji zniszczonych mebli i urządzeń kuchennych w Świetlicy w Przyłubiu.

Zarządzenie Nr III/130/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3.10.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego...

Zarządzenie Nr III/129/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/128/11 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr III/127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr III/45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr III/126/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/124/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19.09.2011 r. powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr III/125/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/124/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie  Nr III/123/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 września 2011 r. w sprawie odwołania i powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i di Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr III/122/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 września 2011 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr III/121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/120/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego. 

Zarządzenie Nr III/119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Zarządzenie Nr III/118/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim, etap I". 

Zarządzenie Nr III/117/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu planu finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Zarządzenie Nr III/116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 sierpnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu bydgoskiego.

Zarządzenie Nr III/115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

Zarządzenie Nr III/114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3 oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 7 i 8. 

Zarządzenie Nr III/113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr III/112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/108a/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr III/108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. H. Sienkiewicza 1 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1.08.2011 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 51/2. 

Zarządzenie Nr III/106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/105/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr III/103/2011 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Kierownika Projektu (Koordynatora Projektu) pn. : "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu parku przemysłowego w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Boh. Września 6 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w ramach realizacji zadania pn. "Przedszkolaki z naszej paki" - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.9. Podziałanie 9.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr III/100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr III/98/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia.

Zarządzenie Nr III/97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr III/77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr III/95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/94/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Budowa szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła". 

Zarządzenie Nr III/93/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie Nr III/89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie Nr III/88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za 2010 rok.

Zarządzenie Nr III/87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/86/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wybór banku do udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 mln złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny i wydzielenia do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Burmistrza zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr III/83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa ulgowych biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Mieście i Gminie Solec Kujawski oraz ich dowóz w roku szkolnym 2011-2014. 

Zarządzenie Nr III/82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : Dostawa 8 zestawów tablic interaktywnych wraz z montażem, oprogramowaniem i licencjami dla kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2010 rok.

Zarządzenie Nr III/80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za 2010 rok.

Zarządzenie Nr III/79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/78/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2010 rok.

Zarządzenie Nr III/77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Zarządzenie Nr III/74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/88/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie Nr III/72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia analizy ryzyka dla urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Załącznik do w/w zarządzenia - analiza ryzyka UMiG Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany wysokości stawki za dostawę ciepła do ogrzewania pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr III/45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 01 marca 2011 roku.

Zarządzenie Nr III/69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Brzozowej 9a/5.

Zarządzenie Nr III/68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz inwentaryzacji budynków i lokali położonych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr III/45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2011 roku.

Zarządzenie Nr III/65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego w Solcu Kujawskim przy ul. H. Sawickiej 8/1.

Zarządzenie Nr III/64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12.04.2011 r. w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Toruńskiej 79 w Solcu Kujawskim i nadania lokalom statusu lokalu socjalnego. 

Zarządzenie Nr II/63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Młyńskiej.

Zarządzenie Nr III/62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania gminnej komisji dotyczącej oceny konkursów w zakresie zieleni w 2011 roku.

Zarządzenie Nr III/61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr II/31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr III/59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. realizacji inwestycji.  

Zarządzenie Nr III/58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr III/57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie planu kontroli w 2011.

Zarządzenie Nr III/56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2010 r. 

Zarządzenie Nr III/55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie usługi Inżyniera według wymogów FIDIC dla projektu RPKP 05.06.00-04-005/09 pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim" dofinansowanego w ramach Priorytetu 5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 - Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódtwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Zarządzenie Nr III/54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury. 

Zarządzenie Nr III/53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/91/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski. 

Zarządzenie Nr III/52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr III/51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.
Załącznik do Zarządzenia Nr III/51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski. 

Zarządzenie Nr III/50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie działań na rzecz dzieci,młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.
Załącznik do Zarządzenia Nr III/50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr III/49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Załącznik do Zarządzenia Nr III/49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/48/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Tartacznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kujawską do zjadu na posesję nr 27a (działka 842/3) na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim. 

Zarządzenie Nr III/47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim".  

Zarządzenie Nr III/46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr III/46/2011 Burmistrza MiG Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 grudnia 2010 r. 

Zarządzenie Nr III/44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r., położonych na obszarze Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NrII/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.  

Zarządzenie Nr III/42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. oświaty.

Zarządzenie Nr III/40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie powołąnia Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr III/39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołąnia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia szkolnego w nowobudowanym kompleksie na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim". 

Zarządzenie nr III/37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr III/36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołąnia Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr III/35/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rzwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Zarządzenie nr III/33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr III/32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora wydziału budżetu i finansów.

Zarządzenie nr III/31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego.  

Zarządzenie nr III/30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Urządzenie zieleni na terenie kompleksu szkolnego przy ulicy Tartacznej w Solcu Kujawskim".  

Zarządzenie nr III/29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr III/28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów.

Zarządzenie nr III/26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa i montaż ogrodzenia wokół kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie nr III/25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wentylacji na zadanie pn. "Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich".  

Zarządzenie nr III/24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr III/03/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku.

Zarządzenie nr III/23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr III/02/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku.  

Zarządzenie nr III/22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr III/01/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku.  

Zarządzenie nr III/21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie nr III/20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie nr III/18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (ul. 23 Stycznia).

Zarządzenie nr III/17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (ul. Kujawska).

Zarządzenie nr III/16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  Solec Kujawski.  

Zarządzenie nr III/15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych stanowiącego podstawowy sposób dokumentowania przebiegu zalatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr III/14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.

Zarządzenie nr III/13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2011 rok". 

Zarządzenie nr III/12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta  i Gminy Solec Kujawski na 2011 rok".

Zarządzenie nr III/11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim obejmujących przebudowę i budowę dróg gminnych oraz infrastruktury technicznej ".

Zarządzenie nr III/10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępownia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w nowobudowanym kompleksie szkolnym na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",

Zarządzenie nr III/09/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr III/08/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie nr III/07/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego  w trybiew przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie Miasta Solec Kujawski w 2011 roku".

Zarządzenie nr III/06/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 Stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr III/05/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynku mieszkalnym przy ul. Granicznej w Solcu Kujawskim oraz zatwierdzenia Regulaminu Porządku Domowego.

Zarządzenie nr III/04/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie nr III/03/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek.

Zarządzenie nr III/02/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr III/01/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 05-05-2015
Data modyfikacji: 05-05-2015
Ilość wyświetleń: 2780
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki