Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 956005
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia - 2012

Zarządzenie Nr III/188/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie planu kontroli na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/187/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.

Zarządzenie Nr III/186/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Zarządzenie Nr III/185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr III/184/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.

Zarządzenie Nr III/183/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Zarządzenie Nr III/182/2012 Burmsitrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/181/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas wojny.

Zarządzenie Nr III/180/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/178/2012 Burmistrza Miasta i Gminy solec Kujawski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/177/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej oraz zdawco - odbiorczej w dniu 31.12.2012 r.

Zarządzenie Nr III/176/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/175/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych.

Zarządzenie Nr III/174/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr III/173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/172/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zarzadzania kryzysowego.

Zarządzenie Nr III/171/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka.

Zarządzenie Nr III/170/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 82B/4 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/169/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, w tym ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zarządzenie Nr III/168/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/167/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr III/166/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr III/165/2012 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 grudniu 2012 r. w sprawie powołąnia Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/164/2012 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie Nr III/64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw planowania strategicznego.

Zarządzenie Nr III/163/2012 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/162/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/161/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego.

Zarządzenie Nr III/160/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 82a/9 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/159/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych w używaniu w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna.

Zarządzenie Nr III/158/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2034.

Zarządzenie Nr III/157/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjecia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne".

Zarządzenie Nr III/155/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/154/2012 Burmistrza Miasta i Fminy Solec Kujawski z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.

Zarządzenie Nr III/152/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Zarządzenie Nr III/151/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. realizacji inwestycji.

Zarządzenie Nr III/150/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 24 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro przez Gminę Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/149/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesiecznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będacych w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/147/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/146/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/145/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/144/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro przez Gminę Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/143/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do wydawania decyji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie Nr III/142/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia.

Zarządzenie Nr III/141/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zasad opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i gminy Solec Kujawski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

Zarządzenie Nr III/140/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 października w sprawie dokonania przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego.

Zarządzenie Nr III/139/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/138/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych".

Zarządzenie Nr III/137/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołąnia Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście i gminie Solec Kujawski "Bezpieczna Gmina".

Zarządzenie Nr III/136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/135/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Solec Kujawski w ramach projektu pn.: "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/134/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/133/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ragulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zał. 1

Schemat organizacyjny Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zał. 2.

Zarządzenie Nr III/132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.

Zarządzenie Nr III/130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 r.

Zarządzenie Nr III/129/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia18 września 2012 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr III/128/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji, zmienionego zarządzeniem Nr III/43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2011 r., zarządzeniem Nr III/96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 lipca 2011 r., zarządzeniem Nr III/14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr III/127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej. 

Zarządzenie Nr III/125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2015.

Zarządzenie Nr III/124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/123/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta.

Zarządzenie Nr III/122/2012 Burmistrza Miatsa i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. roku.

Zarządzenie Nr III/121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego w Solcu Kujawskim, przy ul. Toruńskiej 66/2.

Zarządzenie Nr III/120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim rozliczeń związanych z pokrywaniem wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Zarządzenie Nr III/119/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie odwołania członka z Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. i powołania członka do Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr III/117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargoego w trybie przetargu nieogranicczonego na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna, gmina Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna, gmina Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/115/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powołąnia pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po przedsiębiorstwie państwowym nasycalnia podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i nadania do stosowania procedur określających tryb i zasady funkcjonowania jednostki relizującej projekt pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po przedsiębiorstwie państwowym Nasycalnia podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim.

Procedury określające tryb i zasady funkcjonowania jednostki realizującej projekt pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po przedsiebiorstwie państwowym nasycalnia podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim" - załącznik do w/w Zarządzenia.

Zarządzenie Nr III/112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się w linku "Budżet 2012".

Zarządzenie Nr III/110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012.
Załączniki do w/w zarzadzenia znajdują sie w linku "Budżet 2012".

Zarządzenie Nr III/109/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wybór banku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego".

Zarządzenie Nr III/108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta.

Zarządzenie Nr III/106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/105/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi informacyjno - promocyjne dla projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013".

Zarządznie Nr III/104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetagowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Dostawa i montaż billboardu na potrzeby promocji projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi proirytowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiebiorstw Działania 5.6.Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Zarządzenie Nr III/103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Żwiirki i Wigury.

Zarządzenie Nr III/102/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr III/101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła do ogrzania pomieszczeń, znajdujących się w budynku Świetlicy, położonej we wsi Chrośna Gmina Solec Kujawski, stanowiącym własność Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/91/2012 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr III/98/2012 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową ulic Boh. Września i Piastów w części staromiejskiej w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/97/2012 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji lądowiska.

Zarządzenie Nr III/96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim za 2011 rok.

Zarządzenie Nr III/95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenia Nr III/88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia z 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II.

Zarządzenie Nr III/84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/81/2012 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2011 rok.

Zarządzenie Nr III/78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2011 rok.

Zarządzenie Nr III/77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2011 rok.

Zarządzenie Nr III/76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zał. nr 1 do zarządzenia - Regulamin Organizacyjny UMiG.

Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego:

- zał. nr 1 - Schemat organizacyjny UMiG
- zał. nr 2 i 3 - zasady podpisywania pism oraz organizacja działalności kontrolnej.
- zał. nr 4 - instrukcja obiegu dokumentów.

Zarządzenie Nr III/74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/73/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia stawek najmu świetlicy wiejskiej "Jagódka" przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie podziału lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Toruńskiej 46 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 65B/3.

Zarządzenie Nr III/70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w zarządzenia znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Zarządzenie Nr III/69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 r.
Załączniki do w/w zarządzenia znajdują się w linku "Tematyczne -Budżet".

Zarządzenie Nr III/68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr III/67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny i wydzielenia do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 roku na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. planowania strategicznego.

Zarządzenie Nr III/63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wybór banku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości  12 mln zł na finansowanie w 2012 roku wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.....

Zarządzenie Nr III/61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr II/88/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Zarządzenie Nr III/60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/59/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II.

Zarządzenie Nr III/58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania gminnej komisji dot. konkursów w zakresie zieleni w roku 2012 r.

Zarządzenie Nr III/57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania programu budowy i rozbudowy ścieżek i tras rowerowych Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Zarządzenie Nr III/54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2011 rok.

Zarządzenie Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr III/52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie projektów wykonawczych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca  2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2012 r. - zał. 1. 

Zarządzenie Nr III/49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2012 r. - zał. 1. 

 Zarządzenie Nr III/48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2012 r. - zał. nr 1.

Zarządzenie Nr III/47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr III/45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr III/43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II.

Zarządzenie Nr III/41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr III/39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr III/28/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie planu kontroli w 2012 r.

Zarządzenie Nr III/38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 - 2034.
Załączniki do w/w Zarządzenia znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Zarządzenie Nr III/37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.
Załączniki do w/w Zarządzenia znajdują się w linku "Tematyczne - Budżet".

Zarządzenie Nr III/36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby przedterminowych wyborów Burmistrza Solca Kujawskiego zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr III/33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr III/32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/18/2012 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Solca Kujawskiego.

Zarządzenie Nr III/31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr III/30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 lutego 2012r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r. 

Zarządzenie Nr III/28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy  Solec Kujawski z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie planu kontroli w 2012 r. 

Zarządzenie Nr III/27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr III/10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po przedsiębiorstwie państwowym nasycalnia podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr III/25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

Zarządzenie Nr III/24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3 i 9 oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 7,8. 

Zarządzenie Nr III/21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr III/20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego II.

Zarządzenie Nr III/19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr/18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr III/16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr III/15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr III/14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr III/13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania w strukturze Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski jednostki realizującej projekt oraz zatwierdzenie procedur określających tryb i zasady funkcjonowania jednostki realizującej projekt pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim". 

Zarządzenie Nr III/10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego...

Zarządzenie Nr III/7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Udzielenie gwarancji bankowej dla zabezpieczenia zapłaty przez Gminę Solec Kujawski jako inwestora wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane.

Zarządzenie Nr III/6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego".

Zarządzenie Nr III/5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2012 r."

Zarządzenie Nr III/4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2012 r."

Zarządzenie Nr III/3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonywanie robót dekarskich  w ramach awarii, remontów bieżących, napraw i konserwacji instalacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę".

Zarządzenie Nr III/2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonywanie usług w zakresie instalacji wod - kan, gaz, co o cw w ramach awarii, remontów bieżących, napraw i konserwacji instalacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę".

Zarządzenie Nr III/01/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na konserwacji, drobnych napraw, remontach usuwaniu awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych branży ogólnobudowlanej obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 05-05-2015
Data modyfikacji: 05-05-2015
Ilość wyświetleń: 4078
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki