Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955221
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia - 2013

Zarządzenie Nr III/181/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie planu kontroli na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/180/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy.

Zarządzenie Nr III/179/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/178/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Zarządzenie Nr III/177/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/176/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży udziałów Spółki Komunalnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr III/175/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej. 

Zarządzenie Nr III/174/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/172/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr III/171/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2013 r.

Zarządzenie Nr III/170/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Zarządzenie Nr III/169/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr III/168/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr III/167/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/166/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa budynku Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - etap II".

Zarządzenie Nr III/165/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/164/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego dlazadania pod nazwą: Przebudowa budynku Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zderadowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawski - etap II".

Zarządzenie Nr III/163/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy."

Zarządzenie Nr III/162/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski."

Zarządzenie Nr III/161/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym.

Zarządzenie Nr III/160/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach.

Zarządzenie Nr III/159/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy".

Zarządzenie Nr III/158/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr III/157/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/156/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr III/155/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr III/154/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie dokonania przeglądu dokumentacji dotyczącej poszerzonych postępowań sprawdzających i wysłanych ankiet bezpieczeństwa osobowego.

Zarządzenie Nr III/153/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/152/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na : Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - etap II".

Zarządzenie Nr III/151/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, na których pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim otrzymują posiłki profilaktyczne i napoje oraz zasady ich przyznawania.

Zarządzenie Nr III/150/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/149/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Zarządzenie Nr III/148/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/147/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia i nadania do stosowania procedur określających tryb i zasady funkcjonowania zespołu realizującego projrkt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BiT - City - Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/146/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa budynku Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - etap II".

Zarządzenie Nr III/145/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/144/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w cenniku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/143/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotwania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszakłych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski."

Zarządzenie Nr III/142/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy Pl. Jana Pawła II 7/10 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/141/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/140/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/27A/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/139/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 września 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/138/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/137/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w dniu 24 września 2013 roku.

Zarządzenie Nr III/136/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 września 2013 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/135/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miesko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za  półrocze 2013 roku - część opisowa.

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I półrocze - załączniki.

- Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 roku.

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Zarządzenie Nr III/134/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Organizacja wydarzenia promocyjnego projektu POIiŚ nr 7.3 - 18.4 "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BiT - City" w związku z zakończeniem I etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Solec Kujawski dotyczącego budowy bezkolizyjnego przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. Leśna - 23 Stycznia) z torami kolejowymi linii 018 Piła - Kutno w km 138,890.

Zarządzenie Nr III/133/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Założenie zieleni z zabezpieczeniem skarp na skrzyżowaniu ul. 23 Stycznia i ul. Leśnej z torami kolejowymi w Solcu Kujawskim wraz z pielęgnacją".

Zarządzenie Nr III/132/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia operatora systemu informatycznego obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i 2 na potrzeby wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

Zarządzenie Nr III/131/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wysokości stawki za dostawę ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody dla budynku pzy ul. Granicznej nr 9 stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/130/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/129/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie pwołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2013 r."

Zarządzenie Nr III/128/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fianansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Zarządzenie Nr III/127/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/126/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka Szkolna".

Zarządzenie Nr III/125/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Instalacja i montaż systemu automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru (SUG) oraz systemu kontroli dostępu w serwerowni, w ramach projektu: "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego".

Zarządzenie Nr III/124/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawski".

Zarządzenie Nr III/123/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności.

Zarządzenie Nr III/122/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.   

Zarządzenie Nr III/121/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 19 w Solcu Kujawskim.  

Zarządzenie Nr III/120/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr III/119/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości połozonej przy Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim.

Zarzadzenie Nr III/118/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/117/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Zarządzenia Nr III/99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/116/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Zarządzenie Nr III/115/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 r.

Zarządzenie Nr III/114/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/113/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/112/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr III/102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/111/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 roku.

Zarządzenie Nr III/110/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/109/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/108/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec kujawski z dnia 2 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr III/107/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr III/97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. 

Zarządzenie Nr III/106/13 Burmistrza Mista i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/105/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania zespołu do opracowania "Strategii Rozwoju Miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+)".

Zarządzenie Nr III/104/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/103/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/102/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/101/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/100/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/99/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/98/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/97/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/96/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/95/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/94/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych.

Zarządzenie Nr III/93/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarzdzenie Nr III/92/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawki z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solec Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/91/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/90/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w cenniku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim wprowadzonego Zarządzeniem nr III/173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Zarządzenie Nr III/89/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/88/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zarządzanie projektem w oparciu o procedury określające tryb i zasady funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/87/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wymiana podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/86/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS).

Zarządzenie Nr III/85/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ulicy Tartacznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/84/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Zarządzenie Nr III/83/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/82/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/81/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone".

Zarządzenie Nr III/80/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprwadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ""Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/79/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki odpadami.

Zarządzenie Nr III/78/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Załącznik do Zarządzenia Nr III/78/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/77/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/76/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Zarządzenie Nr III/75/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/74/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Makowiska gmina Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/73/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania "Strategii Rozwoju Miatsa i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+)". 

Zarządzenie Nr III/72/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego.

Zarządzenie Nr III/71/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/70/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na kadencję 2013 - 2017.

Zarządzenie Nr III/69/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/68/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/55/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

Zarządzenie Nr III/67/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz inwentaryzacji budynków i lokali położonych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/66/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Prac Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr III/65/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/64/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/63/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna.

Zarządzenie Nr III/62/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 - 2024.

Zarządzenie Nr III/61/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/60/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/59/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim. 

Zarządzenie Nr III/58/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie Gminnego Konkursu pn. "Solec Kujawski - miasto gdzie żyją tysiące, a chciałby miliony".

Zarządzenie Nr III/56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczeni administratora systemu w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych w obiektach, stanowiących właśności Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę".

Zarządzenie Nr III/53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020 (+).

Zarządzenie Nr III/52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w obiektach, stanowiących właśność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę".

Zarządzenie Nr III/51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr III/50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru środowiskowo - geologicznego przy rekultywacji terenów przemysłowych po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim z zastosowaniem technologii remediacyjnych.

Zarządzenie Nr III/46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania gminnej komisji do spraw oceny konkursów w zakresie zieleni w roku 2013.

Zarządzenie Nr III/45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2012 rok.

Zarządzenie Nr III/44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nieruchomości i zasobów mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr III/40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego, zmieniającej Uchwałę Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmiany cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim wprowadzonego Zarządzeniem nr III/173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2012 roku.
Załącznik do Zarządzenia Nr III/39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zmian w Procedurach określających tryb i zasady funkcjonalności Jednostki Realizującej Projekt pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski  dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr III/36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/5/2010 Burmistrza Miasta i gminy Solce Kujawski z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Dworcowa 13 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pozyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/102/2011 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pozyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr III/31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie pwołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w Solcu Kujawskim w 2013 roku.

Zarządzenie Nr III/29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.

 Zarządzenie Nr III/28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie Miasta Solec Kujawskiw 2013 roku".

Zarządzenie Nr III/25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia do świetlic wiejskich we wsiach Przyłubie i Chrośna w Gminie Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie opracowania "Planu obrony cywilnej miasta i gminy Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski 20 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia likwidacji środkó trwałych, środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów.

Zarządzenie Nr III/22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Zarządzenie Nr III/21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie norm paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń o napędzie spalinowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr III/19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Rekultywacja terenu przemysłowego po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego.

Zarządzenie Nr III/15/2013 Burmsitrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr III/14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr III/12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie adania publicznego dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznyc na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluceniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr III/10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonywanie eemontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2013 roku".

Zarządzenie Nr III/9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2013 roku"

Zarządzenie Nr III/8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70A i 70B w Solcu Kujawskim."

Zarządzenie Nr III/7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przystosowanie pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby serwerowni na terenie nieruchomości nr ewid. 715 położonej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 9."

Zarządzenie Nr III/6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr III/5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, w tym ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zarządzenie Nr III/4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr III/2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr III/1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia II/116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 05-05-2015
Data modyfikacji: 05-05-2015
Ilość wyświetleń: 4443
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki