Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 926572
Aktualizacja: 2017-10-05 08:17:03
archiwum oświadczeń majątkowych

Antoni Nawrocki - Burmistrz MiG:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w dniu 28 sierpnia 2010 r. (w związku z upływem kadencji 2006 - 2010)

Oświadczenie majątkowe złozone w dniu 10 grudnia 2010 r. (wybór na stanowisko Burmistrza kadencji 2010 - 2014)

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

 
Teresa Substyk - Z-ca Burmistrza MiG:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 31 sierpnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe złozone w dniu 10 grudnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe złożone 4 stycznia 2012 r. (w związku z zaprzestaniem funkcji Z-cy Burmistrza)

Oświadczenie majątkowe złożone w dniu 9 marca 2012 r. (w związku z wyborem na burmistrza kadencji 2010 - 2014)

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na stanowisko Burmistrza MiG.


Barbara Grzona - Górna - Sekretarz MiG:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.


Barbara Kaczmarek, Alina Kowalska - Skarbnik MiG:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r. 

Oświadczenie majątkowe złożone do 31 sierpnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe złożone 30 września 2010 r. (powołanie nowego Skarbnika MiG - Aliny Kowalskiej)

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.

 
Barbara Białkowska - Pełnomocnik Burmistrza MiG:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem z dniem 1 kwietnia 2012 r. na   stanowisko Zastępcy Burmistrza MiG.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.

 
Krystyna Mikulska - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem z dniem 1 kwietnia 2012 r. na stanowisko Pełnomocnika Burmistrza MiG.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.

Magdalena Rudna - Sekretarz MiG:

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 lipca 2012 r.


Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta:

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wyborem na Dyrektora WUM.

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.


Hanka Stamm - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 
Iwona Konaszewska - Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 
Regina Osińska - Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.
 

Zbigniew Wawarzyniak - Dyrekotr Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.
 

Wojciech Konopka - Dyrektor Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 
Rafał Kubiak - Dyrektor Muzeum Solca:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 
Iwona Lichocka - Dyrektor Biblioteki Publicznej:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.
 

Piotr Kubiak - Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.  

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 
Jan Gapski - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.  

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 
Małgorzata Niedźwiedzka - Dyrektor Zespołu Szkół:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.
 

Grażyna Wawrzyniak - Dyrekotr Gimnazjum Publicznego Nr 2:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.
 

Helena Składanowska - Dyrekotr Szkoły Podstawowej Nr 4:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 
Lidia Szefke - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1:

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2009 r. 

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.
 

Wiesław Nowak - Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia:

Oświadczenie majątkowe złożone do 30 września 2009 r. (objęcie funkcji Dyrektora Szkoły Muzycznej)

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2010 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie majątkowe składane do 30 kwietnia 2012 r.

 

____________________________

Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 r.:

 

 1. Hanka Stamm - Dyrektor MGOPS - oświadczenie

 

 2. Iwona Konaszewska - Zastępca Dyrektora MGOPS - oświadczenie

 

 3. Wiesława Nyc - Kierownik sekcji aktywizacji i pracy socjalnej w MGOPS:

 

 

 4. Małgorzata Żurek - Kierownik sekcji administracji i świadczen społecznych:

 

 

5. Anna Filipiak - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych - oświadczenie

 

 6. Zbigniew Wawrzyniak - Dyrektor OSiR - oświadczenie

 

 7. Regina Osińska - Dyrektor SCK - oświadczenie

 

 8. Lidia Szefke - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 - oświadczenie

 

 9. Małgorzata Niedźwiedzka - Dyrektor Zespołu Szkoł - oświadczenie

 

10. Helena Składanowska - Dyrektor SP N 4 - oświadczenie

 

11.Grażyna Wawrzyniak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 2 - oświadczenie

 

12. Wojciech Konopka - Dyrektor MGPZ - oświadczenie

 

13. Rafał Kubiak - Dyrektor Muzeum Solca - oświadczenie

 

14. Iwona Lichocka - Dyrektor Biblioteki Publicznej - oświadczenie

 

15. Wiesław Nowak - Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina - oświadczenie

 

16. Jan Gapski - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oświadczenie

17. Piotr Kubiak - Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Przedsiebiorczości Sp. z o.o. -  oświadczenie


____________________________

RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJA 2010 - 2014:

 Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej 2010 - 2014.

1. Damrat Mariusz
2. Dolińska Barbara
3. Faleńczyk Alina
4. Jelita Rydel Lucjan
5. Koszarski Jan
6. Kuligowski Maciej
7. Kuligowski Michał
8. Murawska Elżbieta
9. Nowak Jerzy
10. Pietruszyńska Beata
11. Pietrzak Józef
12. Sołtyszewski Zygmunt
13. Szczepański Tadeusz
14. Zamorowski Mariusz
15. Żaguń Alicja

 *********

 Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej złożone do 30 kwietnia 2011 r.

1. Damrat Mariusz
2. Dolińska Barbara
3. Faleńczyk Alina
4. Jelita Rydel Lucjan
5. Koszarski Jan

6. Kuligowski Maciej
7. Kuligowski Michał
8. Murawska Elżbieta
9. Nowak Jerzy
10. Pietruszyńska Beata
11. Pietrzak Józef
12. Sołtyszewski Zygmunt
13. Szczepański Tadeusz
14. Zamorowski Mariusz
15. Żaguń Alicja

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej złożone do 30 kwietnia 2012 r.:

1. Damrat Mariusz
2. Dolińska Barbara
3. Faleńczyk Alina
4. Jelita Rydel Lucjan
5. Koszarski Jan

6. Kuligowski Maciej
7. Kuligowski Michał
8. Murawska Elżbieta
9. Nowak Jerzy
10. Pietruszyńska Beata
11. Pietrzak Józef
12. Sołtyszewski Zygmunt
13. Szczepański Tadeusz
14. Zamorowski Mariusz
15. Żaguń Alicja

Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 roku:

Koszarski Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej

Damrat Mariusz - Wiceprzewodniczący RM

Dolińska Barbara - radna

Faleńczyk Alina - radna

Jelita Rydel Lucjan - radny

 Kołota Beata - radna (wybrana w wyborach uzupełniających w dniu 8 września 2013 r.)

 Kuligowski Maciej - radny

 Kuligowski Michał - radny

 Murawska Elżbieta - radna

 Nowak Jerzy - radny

 Pietruszyńska Beata - radna

 Pietrzak Józef - radny

 Sołtyszewski Zygmunt - radny

 Szczepański Tadeusz - wygaśnięcie mandatu radnego w dniu 26 czerwca 2013 r.

 Zamorowski Mariusz- radny

Żaguń Alicja - Wiceprzewodnicząca RM

*********

RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJA 2006 - 2010

Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2009 r.

Boczkaja Bolesław - Przewodniczący Rady Miejskiej

Damrat Mariusz - Wiceprzewodniczący

Faleńczyk Alina - członek

Koszarski Jan - Wiceprzewodniczący

Kuligowski Maciej - członek

Kuligowski Michał - członek

Murawska Elżbieta - członek

Nowak Jerzy - członek

Nowakowska Krystyna - członek

Pietruszyńska Beata - członek

Różański Wojciech - członek

Sołtyszewski Zygmunt - członek

Szczepański Tadeusz - członek

Zamorowski Mariusz - członek

Żaguń Alicja - członek

 ************

Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2010 roku :

Boczkaja Bolesław - Przewodniczący Rady Miejskiej

Damrat Mariusz - Wiceprzewodniczący

Faleńczyk Alina - członek

Koszarski Jan - Wiceprzewodniczący

Kuligowski Maciej - członek

Kuligowski Michał - członek

Murawska Elżbieta - członek

Nowak Jerzy - członek

Nowakowska Krystyna - członek

Pietruszyńska Beata - członek

Różański Wojciech - członek

Sołtyszewski Zygmunt - członek

Szczepański Tadeusz - członek

Zamorowski Mariusz - członek

Żaguń Alicja - członek

**********

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006 - 2010:

Boczkaja Bolesław - Przewodniczący Rady Miejskiej

Damrat Mariusz - Wiceprzewodniczący

Faleńczyk Alina - członek

Koszarski Jan - Wiceprzewodniczący

Kuligowski Maciej - członek

Kuligowski Michał - członek

Murawska Elżbieta - członek

Nowak Jerzy - członek

Nowakowska Krystyna - członek

Pietruszyńska Beata - członek

Różański Wojciech - członek

Sołtyszewski Zygmunt - członek

Szczepański Tadeusz - członek

Zamorowski Mariusz - członek

Żaguń Alicja - członek 

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 15-05-2015
Data modyfikacji: 15-05-2015
Ilość wyświetleń: 1583
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki