Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955206
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia - 2014 (kadencja 2010 - 2014)

Zarządzenie NrIII/162/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/161/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2014 r. wsprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nadzoru właścicielskiego.

Zarządzenie Nr III/160/14 Burmistrza Miasta i Gminy SolecKujawski z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr III/159/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/158/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 - 2024.

Zarządzenie Nr III/157/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

Zarządzenie Nr III/156/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/155/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawskiz dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr III/154/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr III/153/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/152/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr III/151/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/150/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 października 2014 r. wsprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/149/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu oraz zasad działania.

Zarządzenie Nr III/148/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr III/147/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/146/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego  w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów".  

Zarządzenie Nr III/145/14 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 14 października 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr III/144/14 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarządzenie Nr III/143/14 Burmistrz MiG Solec Kujawski z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/142/14 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014- 2024.

Zarzadzenie Nr III/141/14 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/140/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/139/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kontroli wewnetrznej.

Zarządzenie Nr III/138/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/137/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 września 2014 r. w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, połozonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/11.

Zarządzenie Nr III/136/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr III/135/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany statusu lokali mieszkalnych połozonych w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/134/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/133/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/132/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr III/131/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody dla budynku przy ul. Granicznej nr 9 stanowiącego własnośc Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/130/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/129/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr III/40/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/5.

Zarządzenie  Nr III.128/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/127/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/126/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

Zarządzenie Nr III/125/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/8.

Zarządzenie Nr III/124/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/123/14 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny i wydzielenia do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na 8 września 2013 r.

Zarządzenie Nr III/122/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka Szkolna".

Zarzadzenie Nr III/121/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Termomodernizacja stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 z częścią łącznika w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/120/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/119/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr III/118/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/117/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Garbary 5.

Zarządzenie Nr III/116/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie przewozu dziecka podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie.

Zarządzenie Nr III/115/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr III/114/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 lipca 20143 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/113/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/112/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/111/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/110/14 Burmistrza Mista i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr III/109/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr III/108/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/107/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/106/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/105/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/104/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/103/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/102/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/101/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. egzekucji.

Zarządzenie Nr III/100/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/99/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia doraźnych kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Zarządzenie Nr III/98/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski - II etap".

Zarządzenie Nr III/97/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim na kolejny okres.

Zarządzenie Nr III/96/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/95/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/94/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr III/93/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/92/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. egzekucji.

Zarządzenie Nr III/91/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr III/90/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/89/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/88/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/87/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Lipowej i marsz. Józefa Piłsudskiego w Solcu Kujawskim", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa.  

Zarządzenie Nr III/86/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr III/85/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/84/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr III/83/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/82/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr III/81/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/80/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego Fotokonkurs 2014 pt. "Nadwiślański Krajobraz Solca Kujawskiego" i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr III/79/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr III/78/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr III/77/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego.

Zarządzenie Nr III/76/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzoru właścicielskiego.

Zarządzenie Nr III/75/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont dachu budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/74/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz Punktów Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/73/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr III/72/14 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/71/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/70/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr III/69/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/68/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 94/6.

Zarządzenie Nr III/67/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont dachu budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/66/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu organiczonego na: Wykonanie wewnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach Projektu: Rozbudowa Soleckiego Centum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - II etap.

Zarządzenie Nr III/65/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu organiczonego na: Wykonanie robót instalacyjnych: wod - kan, co, ct i wyposażenia węzła cieplnego cieplnego w ramach Projektu: Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - II etap.

Zarządzenie Nr III/64/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu organiczonego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - II etap".

Zarządzenie Nr III/63/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach Projektu: "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - II etap".

Zarządzenie Nr III/62/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 kwietnia 201 4r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/136/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 września 2013 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/61/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr III/60/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr III/59/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr III/58/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarzązenie Nr III/57/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/56/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/55/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia prawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2013 rok.

Zarządzenie Nr III/54/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie pwołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr III/53/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/52/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie składu Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/51/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Komisji Mieszkaniowej.
Zał. nr 1 do w/w Zarządzenia - Regulamin pracy Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr III/50/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/49/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 12 marca 2014 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr III/48/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr III/47/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 70A/1.

Zarządzenie Nr III/46/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 14/7. 

Zarządzenie Nr III/45/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim oraz stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/44/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 24 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/43/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy wSolcu Kujawskim.

  - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim - zał. 1 do Regulaminu,

 - Zasady podpisywania pism - zał. 2 do Regulaminu,

 - Organizacja działalności kontrolnej - zał. 3 do Regulaminu,

- Instrukcja obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim - zał. 4 do Regulaminu

Zarządzenie Nr III/42/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr III/41/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Stacji Szybkiej Kolei Metropolitarnej (Punkt Obsługi Podróżnych) wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr III/40/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/5.

Zarządzenie Nr III/39/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr III/38/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/37/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/36/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym Bit - City - Solec Kujawski".

Zarządzenie Nr III/35/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statusu lokali mieszkalnych, położonych w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/34/14 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 lutego w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr III/33/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów.

Zarządzenie Nr III/32/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Zarządzenie Nr III/31/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr III/30/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 40/4 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/29/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Solec Kujawski w 2014 r."

Zarządzenie Nr III/28/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/27/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie waloryzacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/26/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/25/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/24/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr III/23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr III/22/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/21/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarzązenie Nr III/20/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego.

Zarządzenie Nr III/19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/18/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/17/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia statusu lokali w budynku przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr III/15/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/14/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr III/13/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Zarządzenie Nr III/12/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr III/11/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji.

Zarządzenie Nr III/10/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr III/9/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego, zmieniającej Uchwałę Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/8/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr III/7/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostawę ciepła do ogrzania pomieszczeń i podgrzania wody w budynkach przy ul. Toruńskiej nr 70 C i D, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/6/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku".

Zarządzenie Nr III/5/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku".

Zarządzenie Nr III/4/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania lokalom w budynkach przy ul. Toruńskiej 70C i 70D w Solcu Kujawskim statusu lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr III/3/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Oceniajacej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr III/2/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr III/1/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osoób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 26-01-2015
Data modyfikacji: 26-01-2015
Ilość wyświetleń: 3528
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki