Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 949787
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Budżet Gminy - archiwum

ROK 2004:

Uchwała Nr XIII/86/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2004 rok.
Załączniki do uchwały:
Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5; Nr 6; Nr 7; Nr 8; Nr 9; Nr 10; Nr 11; Nr 12; Nr 13; Nr 14; 

Zarządzenie Nr I/8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2004 rok.
Załączniki do zarządzenia:
Nr 1; Nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2004 rok.
Zarządzenie Nr I/20/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2004 rok.
Załączniki do zarządzenia:
Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5; Nr 6; Nr 7; Nr 8; Nr 9; Nr 10; Nr 11; Nr 12; Nr 13; Nr 14

ROK 2005: 

Uchwała Nr XXI/148/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2005 rok.
Załączniki do uchwały:
Nr 1Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5; Nr 6; Nr 7; Nr 8; Nr 9; Nr 10; Nr 11; Nr 12;

Zarządzenie Nr I/71/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2005 rok.
Załączniki do zarządzenia:
Plan dochodów budżetowych na 2005 rok - zał. nr 1. 

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy na 2005 rok. 
Plan wydatków budżetowych na 2005 rok - zał. nr 2. 
Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr I/19/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2005 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2005 rok.
Uchwała Nr XXXV/245/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi miasta i gminy Solec Kujawski.
Załączniki do uchwały:
Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5; Nr 6; Nr 7; Nr 8; Nr 9; Nr 10; Nr 11; Nr 12; Nr 13

ROK 2006:

Uchwała Nr XXXI/215/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2006 rok.
Załączniki do uchwały:
Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5; Nr 6; Nr 7Nr 8; Nr 9; Nr 10; Nr 11; Nr 12; Nr 13;

Zarządzenie Nr I/112/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2006 rok. 
Załączniki do zarządzenia:
Plan dochodów budżetowych na 2006 rok - zał. nr 1.
Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy na 2006 rok. 
Plan wydatków budżetowych na 2006 rok - zał. nr 2.
Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2006 rok. 

Zarządzenie Nr I/7/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr I/112/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Solec Kujawski.
Załączniki do zarządzenia:
Plan wydatków budżetowych na 2006 rok po zmianach - zał. nr 2. 

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2006 rok po zmianach. 

Zarządzenie Nr II/23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2006 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za 2006 rok.
Uchwała Nr VII/45/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi miasta i gminy za 2006 rok.
Załączniki do uchwały:
Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5; Nr 6; Nr 7; Nr 8; Nr 9; Nr 10; Nr 11;

ROK 2007:

Uchwała Nr IV/13/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 rok.
Załączniki do uchwały

Zarządzenie Nr II/6/07 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2007 rok.
Załącznik do zarządzenia:
Plan wydatków budżetowych na 2007 rok - załącznik nr 2.

ROK 2008:

Uchwała Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Załączniki do Uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Uchwała Nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 2.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach zał. nr 3a.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010-zał.nr 3.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.
Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 9.

Uchwała Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach - załącznik nr 1.
Plan wydatków budżetowych na rok 2008 po zmianach - załacznik nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 -załącznik nr 3.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach - zalacznik nr 3a.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej na 2008 rok po zmianach - załącznik nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - załacznik nr 5.

Uchwała Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawksim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Plan dochodów budżetowycgh na 2008 rok po zmianach - zał. 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - zał.3
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach - zał. 3a.
Plan przychodów budżetu Gminy Solec Kujawski na 2008 rok po zmianach - zał. 4.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. 5.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianie - zał.7.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok po zmianie - zał.7.
Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach - zał.8.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach - zał. 9.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach - zał. 11.
Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne - zał. 12.

Uchwała Nr XVII/145/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - zał.3
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach - zał. 3a.

Uchwała Nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 2.

Limity wydtaków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010-zał.nr 3.

Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach - zał. nr 3a.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5a.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5b.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianie - zał. nr 7a.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok po zmianie - zał. nr 7b.

Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 8.

Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 9.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 11.

Zarządzenie Nr II/67/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach - zał. nr 3a.

Zarządzenie Nr II/70/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 po zmianach - zał. nr 2.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.

Zarządzenie Nr II/77/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 2.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.

Uchwała Nr XXI/169/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zał.3.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach - zał. nr 3a.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok - zał. nr 5.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianie - zał.7.
Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 8.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 9.
Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 10.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 11.

Uchwała Nr XXII/177/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy solec Kujawski na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - zał. nr 3.
Plan inwestycji na 2008 rok po zmianach - zał. nr 3a.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach - zał nr 5.
Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn. budz. na 2008 rok po zmianie - zał. nr 7.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok po zmianie - zał. nr 7.
Plan dotacji podmiotowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 8.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 11.

Zarządzenie Nr II/102/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 rok.
Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 2. 
Plan dotacji celowych na zadanie własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok po zmianach - zał. nr 9.

ROK 2009:

Uchwała Nr XXII/178/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok - załącznik nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok - załącznik nr 2.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 - załącznik nr 3.
Plan inwestycji na 2009 rok - załącznik nr 3a.
Plan przychodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok-załącznik nr 4.
Plan rozchodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok - załącznik nr 4.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - załącznik nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - załacznik nr 5.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok - załącznik nr 6. 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok - załącznik nr 7.
Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn.budż.na 2009 rok - załącznik nr 8.
Plan dotacji podmiotowych na 2009 rok - załącznik nr 9.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok-załącznik nr 10.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - załącznik nr 11.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2009 rok - załącznik nr 12.
Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne - załącznik nr 13.

Uchwała Nr XXIV/196/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 - zał. nr 3.

Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach - zał. nr 3a

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 po zmianach - zał. nr 5.

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 10

Zarządzenie Nr II/48/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administaracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.

Plan dotacji podmiotowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 9.

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 10.

Uchwała Nr XXVI/206/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2009.
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.
Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach - zał. nr 3a
Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011-zał.3.
Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 10.

Zarządzenie Nr II/59/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009.

Załącznik 1
Załącznik 2

Zarządzenie II/62/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1. 
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.

Uchwała Nr XXVII/226/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 czerwca 2009 roku w sptawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok.
Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.
Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach - zał. nr 3a.
Plan przychodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok po zmianach - zał. nr 4.

Plan rozchodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok po zmianach - zał. nr 4.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 7,8

Plan przychodów i wydatków zakłądów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 7.
Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn. budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 8.
Plan dotacji podmiotowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 9.
Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 12.

Zarządzenie Nr II/96/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2009 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał. nr 5.

Uchwała Nr XXX/248/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Plan dochodów budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 2.

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2009 - 2011 - zał.3

Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach - zał. nr 3a

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał.5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. po zmianach - zał.5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał.7 i 8

Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn. budż. na 2009 r. po zmianach - zał. 8.

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. 10.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok po zmianach - zał. 11.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 12.

Uchwała Nr XXXI/255/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 r.

Plan dochodów budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 2.

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2009 - 2011 - zał.3

Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach - zał. nr 3a

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał.5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. po zmianach - zał.5

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 10.

Uchwała Nr XXXIII/264/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.

Plan dochodów budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 2.

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2009 - 2011 - zał.3

Plan inwestycji na 2009 rok po zmianach - zał. nr 3a

Plan przychodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok po zmianach - zał. nr 4.

Plan rozchodów budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2009 rok po zmianach - zał. nr 4.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał.5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. po zmianach - zał.5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał.7 i 8

Plan dochodów i wydatków doch. własnych jedn. budż. na 2009 r. po zmianach - zał. 8.

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. 10.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok po zmianach - zał. 11.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 12.

Zarządzenie Nr II/153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. po zmianach - zał. nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok po zmianach - zał.5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. po zmianach - zał.5

Plan dotacji podmiotowych na 2009 rok po zmianach - zał. nr 9.

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok po zmianach - zał. 10.

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 27-08-2014
Data modyfikacji: 27-08-2014
Ilość wyświetleń: 2217
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki