Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955357
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia 2014 (kadencja 2014 - 2018)

Zarządzenie Nr IV/41/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuajwski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Procedurach określających tryb i zasady funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiebiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr IV/40/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/165/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/39/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw planowania strategicznego.

Zarządzenie Nr IV/38/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/37/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloeltniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr IV/36/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr IV/35/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski. 

Zarządzenie Nr IV/34/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/33/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Programów działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/32/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr IV/31/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu kontroli na 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/30/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2014 r.

Zarządzenie Nr IV/29/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych w ramach budowy I etapu  Parku Przemysłowego oraz częściowo przebudowanych w ramach budowy II etapu Parku Przemysłowego, podlegających sprzedaży i dzierżawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy nr 1/DYR/DR/2005 wraz z zawartymi do niej aneksami nr 1 i 2 oraz postanowieniami umowy o przyłączenie do sieci nr 51/ZE/DR/2005.

Zarządzenie Nr IV/28/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegajającej na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenie poprzemysłowym po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/27/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/26/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/25/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek.

Zarządzenie Nr IV/24/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego sie w magazynie OC Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrzenej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządznie Nr IV/22/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie miasta i gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/21/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych.

Zarządzenie Nr IV/20/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Solec Kujawski na lata 2015 - 2018.

Zarządzenie Nr IV/18/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/17/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany statusu lokali socjalnych, położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 66/4, ul. Toruńskiej 89/2, ul. Toruńskiej 89/3.

Zarządzenie Nr IV/16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/6.

Zarządzenie Nr IV/15/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/14/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/13/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/12/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr IV/11/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2024.

Zarządzenie Nr IV/10/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

Zarządzenie Nr IV/9/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/8/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/109/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2014 r. dotyczącego powołania Zespołu do spraw opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/7/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/6.

Zarządzenie Nr IV/6/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w skutek wystapienia klęsk żywiołowych (silnych wiatrów, intensywnych opadów deszczu, gradobicia, powodzi lub osuwisk ziemi itp.)

Zarządzenie Nr IV/5/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/4/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży osoób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,  wtym na letni wypoczynek.
Wzór oferty.
Proponowany harmonogram płatności zadania publicznego.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Zarządzenie Nr IV/3/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej.
Wzór oferty.
Proponowany harmonogram płatności zadania publicznego.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Zarządzenie Nr IV/2/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski.
Wzór oferty.
Proponowany harmonogram płatności zadania publicznego.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Zarządzenie Nr IV/1/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Solec Kujawski nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Sosnowej.

Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 15-03-2016
Data modyfikacji: 15-03-2016
Ilość wyświetleń: 1765
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki