Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
Statystyka
Ilość odwiedzin: 955200
Aktualizacja: 2020-01-21 10:40:19
Zarządzenia - 2016

Zarządzenie Nr IV/1/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/2/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.

Zarządzenie Nr IV/3/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/4/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr IV/5/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferet na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspierania aktywności i integracji społecznej.

Zarządzenie Nr IV/6/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr IV/7/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/8/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r .w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 r."

Zarządzenie Nr IV/9/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 roku".

Zarządzenie Nr IV/10/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, połozonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 23/4.

Zarządzenie Nr IV/11/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych .

Zarzadzenie Nr IV/12/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr IV/13/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia...

Zarządzenie Nr IV/14/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/3/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej. 

Zarządzenie Nr IV/16/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/17/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

Zarządzenie Nr IV/18/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2024.

Zarządzenie Nr IV/19/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych w otwartych konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadządzenie Nr IV/22/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspieranie aktywności i integracji społecznej.

Zarządzenie Nr IV/23/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnieńi przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr IV/24/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/25/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia. 8 lutego 2016 r. wsprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Zarządzenie Nr IV/26/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Zarządzenie Nr IV/27/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski zdnia 9 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok.

Zarządzenie Nr IV/28/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji.

Zarządzenie Nr IV/29/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/30/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia...

Zarządzenie Nr IV/31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr IV/32/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/33/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 lutego 2016 . w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec Kujawski w sprawie utworzenia z Miastem Bydgoszcz i innymi gminami z regionu związku metropolitalnego.

Zarządzenie Nr IV/34/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie 22 lutego 2016 r. w sprawie udostępnienia kanałów technologicznych, których własicielem jest Gmina Solec Kujawski oraz ustalenia wysokości opłata za ich udostępnienie.

Zarządzenie Nr IV/35/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej.

Zarządzenie Nr IV/36/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Programów działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2016 rok.

Zarządzenie Nr IV/37/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski 1 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Nr IV/38/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 1marca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/39/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/40/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/41/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zarządzenie Nr IV/42/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspieranie aktywności i integracji społecznej.

Zarządzenie Nr IV/43/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr IV/44/16 Burmistrza MiGy Solec Kujawski zdnia 2marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 r."

Zarządzenie Nr IV/45/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/69/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr IV/46/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr IV/47/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/48/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.
Załącznik do Zarządzenia Nr IV/48/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/49/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa ul. Cichej w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr IV/50/16 Burmistrza MiG Soelc Kujawski z dnia 15marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/51/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/52/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej.

Zarządzenie Nr IV/53/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/54/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/3.

Zarządzenie Nr IV/55/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Regulamin Organizacyjny UMiG - zał. do Zarządzenia Nr IV/55/16
Schemat Organizacyjny UMiG - zał. 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Zasady podpisywania pism - zał. 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Organizacja działalności kontrolnej - zał. 3 do Regulaminu Organizacyjnego
Instrukcja obiegu dokumentów w UMiG - zał. 4 do Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr IV/56/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/57/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr IV/58/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

Zarządzenie Nr IV/59/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2024.

Zarządzenie Nr IV/60/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/61/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/62/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do wydawania decyzcji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Zarządzenie Nr IV/63/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski - zał. nr 1
Mapa - załącznik graficzny do projektu Uchwały RM
Formularz konsultacyjny - zał. nr 2
Ankieta konsultacyjna - zał. nr 3

Zarządzenie Nr IV/64/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. 

Zarządzenie Nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gmny Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

Zarządzenie Nr IV/66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2024.

Zarządzenie Nr IV/67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/68/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/69/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/70/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/65/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 

Zarządzenie Nr IV/71/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/72/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/73/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2015 rok.

Zarządzenie Nr IV/74/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzelenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

Zarządzenie Nr IV/76/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 - 2024.

Zarządzenie Nr IV/77/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/78/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/79/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/68/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/80/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego.

Zarządzenie Nr IV/81/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/82/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/83/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/84/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr IV/85/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła dla budynku przy ul. Toruńskiej nr 3 w Solcu Kujawskim, stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/86/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za podgrzanie wody w budynkach przy ul. Robotniczej nr 4, 5 i 9 w Solcu Kujawskim, administrowanych przez Gminę Solec Kujawski.

Zarządzenie Nr IV/87/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/88/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad umieszczania informacji, ogłoszeń oraz prezentacji multimedialnych na ekranie Punktu Obsługi Podróżnych.

Zarządzenie Nr IV/89/16 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/90/16 Burmistrza Miasta i Gminy...

Zarządzenie Nr IV/91/16 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad korzystania i bieżącego utrzymania samochodu służbowego w Wydziale Utrzymania Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr IV/92/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Brzozowej 9A/6.

Zarządzenie Nr IV/93/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IV/94/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.

Zarządzenie Nr IV/95/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa i montaż foteli w Solcekim Centrum w Solcu Kujawskim".

Zarządzenie Nr IV/96/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuajwski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr IV/97/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego we wsi Otorowo 7/7 Gmina Solec Kuajwski.

Zarządzenie Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

Zarządzenie Nr IV/99/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuajwski z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kuajwski na lata 2016 - 2024.

Zarządzenie Nr IV/100/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr IV/101/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr IV/102/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr IV/103/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82B/3a.

Zarządzenie Nr IV/104/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 95/4.

 

Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 04-07-2016
Data modyfikacji: 04-07-2016
Ilość wyświetleń: 1575
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki